Wzorcowanie siłomierzy, tensometrycznych czujników siły i dynamometrów użytkowych - pomiar sił ściskających i rozciągających.Kalibracja siłomierzy

 

WZORCOWANIE SIŁOMIERZY


 
Siłomierze do pomiaru sił ściskających i rozciągających o zakresie do 100kN
- czujniki tensometryczne, siłomierze sprężynowe, użytkowe

Wzorcowanie siłomierza obejmuje wyznaczenie m.in.:
- błędów wskazań siłomierza w 5 punktach pomiarowych równych 20%, 40%, 60%, 80% i 100% wartości jego górnego zakresu pomiarowego,
- powtarzalności wskazań siłomierza w/w punktach,
- maksymalnego błędu zera

Wzorcowanie siłomierzy wykonujemy za pomocą stanowiska do odtwarzania sił ściskających i rozciągających wyposażonego w czujniki tensometryczne prod. ZEPWN.

Kalibracja jest wykonywana zgodnie z normą PN-EN ISO 7500-1.

 


 

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Wednesday the 20th. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review