Wzorcowanie suwmiarek noniuszowych, czujnikowych i z odczytem cyfrowym, głębokościomierzy elektronicznych, wysokościomierzy suwmiarkowych i liniałów pomiarowych. Kalibracja przyrządów suwmiarkowych - sprawdzanie i legalizacja suwmiarek, badanie przyrządów i atesty Wzorcowanie suwmiarek i wyskościomierzy

 

WZORCOWANIE SUWMIAREK, WYSOKOŚCIOMIERZY i GŁĘBOKOŚCIOMIERZY (przyrządy suwmiarkowe)


 
- Suwmiarki noniuszowe 0,02mm, 0,05mm, 0,1mm; z odczytem cyfrowym 0,01mm oraz czujnikowe o zakresie pomiarowym do 2000mm,
- Wysokościomierze suwmiarkowe noniuszowe, czujnikowe i z odczytem cyfrowym do 1000mm,
- Głębokościomierze suwamiarkowe noniuszowe, czujnikowe i z odczytem cyfrowym do 600mm,
oraz wszelkie inne suwmiarkowe przyrządy pomiarowe, np. suwmiarkowe liniały pomiarowe, spoinomierze itp.

 

Wzorcowanie suwmiarki obejmuje:
- wyznaczenie błędów wskazań suwmiarki przy pomiarach zewnętrznych, wewnętrznych oraz przy pomiarach głębokości,
oraz sprawdzenie:
- odchyłek płaskości powierzchni pomiarowych szczęk płaskich do pomiarów zewnętrznych oraz wsuwki głębokościomierza,
- odchyłek prostoliniowości szczęk krawędziowych do pomiarów wewnętrznych/zewnętrznych oraz tworzących walcowych szczęk do pomiarów wewnętrznych,
- odchyłek równoległości powierzchni pomiarowych szczęk suwmiarki,

Wzorcowanie wysokościomierza suwmiarkowego obejmuje:
- wyznaczenie błędów wskazań wysokościomierza w całym jego zakresie pomiarowym,
oraz sprawdzenie:
- odchyłki płaskości powierzchni podstawy wysokościomierza,
- odchyłek płaskości/prostoliniowości powierzchni pomiarowych końcówek,
- odchyłki równoległości powierzchni pomiarowej ramienia względem powierzchni podstawy wysokościomierza,
- odchyłki prostopadłości przesuwu ramienia względem powierzchni podstawy.

 

Wzorcowanie głębokościomierza suwmiarkowego obejmuje wyznaczenie m.in.: błędów wskazań głębokościomierza w cały jego  zakresie pomiarowym, odchyłek płaskości powierzchni podstawy i wysuwki głębokościomierza.

 

Do wzorcowania suwmiarek, wysokościomierzy i głębokościomierzy suwmiarkowych stosujemy:
1. Płytki wzorcowe o zakresie pomiarowym (0,5 ÷ 100) mm i (125 ÷ 500) mm,
2. Płytki wzorcowe o zakresie pomiarowym (0,991 ÷ 1,009) mm,
3. Mikrometr zewnętrzny z odczytem cyfrowym o rodzielczości 1μm z płaskimi powierzchniami pomiarowymi,
4. Wkładki płaskorównoległe oraz uchwyt do płytek wzorcowych,
5. Liniał krawędziowy,
6. Płaską płytkę interferencyjna,
7. Granitową płytę pomiarową,
8. Lupę -szkło powiększające.

 

Zastosowanie poszczególnych przyrządów i wzorców w procesie wzorcowania suwmiarki:
- płaskości powierzchni pomiarowych suwmiarki sprawdzamy za pomocą liniału krawędziowego i płytek wzorcowych o zakresie pomiarowym (0,991 ÷ 1,009) mm oraz płaskiej płytki interferencyjnej,
- prostoliniowość krawędzi oraz tworzących walcowych szczęk suwmiarki sprawdzamy za pomocą płytki wzorcowej o długości nominalnej powyżej 15 mm jeżeli długość sprawdzanej szczęki nie przekracza 35 mm. W przypadku, gdy sprawdzana powierzchnia jest większa, należy zastosować wkładkę płaskorównoległą.
- błędy wskazań suwmiarki przy pomiarach zewnętrznych szczękami płaskimi, płaskowalcowymi, płaskokrawędziowymi i szczękami krawędziowymi wyznaczamy za pomocą płytek wzorcowych o zakresie pomiarowym (0,5 ÷ 100) mm i (125 ÷ 500) mm dokonując ich pomiaru wzorcowaną suwmiarką. Pomiary wykonujemy w kilku równomiernie rozłożonych punktach pomiarowych w całym zakresie pomiarowym wzorcowanej suwmiarki. Dla uzyskania wyżej wymienionych punktów pomiarowych, składamy odpowiednie stosy płytek wzorcowych. W celu sprawdzenia noniusza suwmiarki, wartości punktów pomiarowych powinny być również równomiernie rozłożone w całym zakresie pomiarowym noniusza sprawdzanej suwmiarki i powinny stanowić krotność wielkości działki elementarnej suwmiarki,
- błędy wskazań suwmiarki przy pomiarach wewnętrznych szczękami krawędziowymi i szczękami płaskowalcowymi wyznaczamy za pomocą płytek wzorcowych i wkładek płaskorównoległych zamocowanych w uchwycie do płytek wzorcowych. Błędy wskazań suwmiarki wyznaczamy dokonując pomiaru wzorcowaną suwmiarką rozstawienia powierzchni pomiarowych wkładek płaskorównoległych,
- błędy wskazań suwmiarki przy pomiarach głębokości sprawdzamy za pomocą płytek wzorcowych i granitowej płyty pomiarowej, mierząc ustawione na płycie pomiarowej dwie płytki wzorcowe lub dwa stosy płytek o tych samych długościach. Pierwszy pomiar należy wykonać bezpośrednio na płycie pomiarowej dokonując sprawdzenia wskazania zerowego, kolejne w wybranych punktach z zakresu pomiarowego suwmiarki.

Niepewność pomiaru
W budżecie niepewności pomiaru - wyznaczenia błędów wskazań suwmiarki uwzględniamy niepewności związane m.in. z:
- rozrzutem wskazań suwmiarki w danym punkcie pomiarowym (szacowanie typu A),
- rzeczywistą długością zastosowanego stosu płytek wzorcowych,
- średnim temperaturowym współczynnikiem rozszerzalności suwmiarki i płytek wzorcowych,
- różnicą temperatur suwmiarki i płytek wzorcowych,
- poprawką ze względu na ograniczoną rozdzielczość suwmiarki,
- poprawką ze względu na oddziaływania mechaniczne - nacisk pomiarowy, brak spełnienia postulatu Abbego,
- poprawką ze względu na odchyłki od płaskości i równoległości płaszczyzn pomiarowych.

Niepewność pomiaru określamy zgodnie z dokumentem EA-4/02. Oszacowana i podana przez nas wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

 

W ramach wzorcowania przyrządów suwmiarowych wykonujemy likwidację drobnych ubić, zadr i wypływek poprzez docieranie powierzchni pomiarowych przyrządu.

 

Pomagamy w tworzeniu instrukcji wzorcowań, procedur szacowania niepewności itp. Skontaktuj się z nam - pomożemy, doradzimy ...


 

 

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Wednesday the 20th. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review