Oferujemy usługi metrologiczne oraz techniczne i naukowe inżynierów w wykonywaniu pomiarów i wzorcowania, sprawdzania przyrządów. Legalizacja narzędzi pomiarowych wielkości mechanicznych i geometrycznych oraz kalibracja urządzeń do pomiarów momentu siły, geometrii powierzchni, długości i kąta. Naprawa i regulacja przyrządów oraz serwis i regeneracja, wymiana części narzędzi. Laboratoryjne pomiary, elektroniczne i cyfrowe systemy oraz modernizacja układów odczytowych i komputeryzacja pomiarów. Specjalne urządzenia i stanowiska oraz oprogramowanie metrologiczne do prowadzenia nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym. Metody i instrukcja wzorcowania a audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących. Rejestrów i baz przyrządów oraz nadzorowanie środków kontrolno-pomiarowych w izbach pomiarowych. Wymagania kalibracji narzędzi kontrolno-pomiarowych i obliczanie, szacowanie niepewności pomiarowych. Szkolenie, doradztwo instruktarze oraz konsultacje ze sposobów wykonywania pomiarów i obsługi przyrządów oraz jak interpretować wyniki. Opracowanie i wdrożenie dokumentacji wg norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005, procedur systemowych i księgi jakości.
Sprawdzanie przyrządów pomiarowych

 

Misja Ośrodka Wsparcia Technicznego MIKROTEST


 

Ośrodek Wsparcia Technicznego MIKROTEST powstał w celu szeroko rozumianego wsparcia metrologicznego oraz technicznego Firm. Dlatego też, jego misją jest zapewnienie pełnej i kompleksowej obsługi Firm, przy jednoczesnym zachowaniu dobrego stosunku jakości do ceny w zakresie usług:

- wzorcowania, tj. kalibracji przyrządów pomiarowych w następujących poddziedzinach: prąd, napięcie, rezystancja, siła, moment siły, twardość, długość, kąt oraz geometria powierzchni,

- pomiarów laboratoryjnych w zakresie wielkości elektrycznych, mechanicznych oraz geometrycznych,

- serwisu, naprawy, regeneracji i regulacji przyrządów pomiarowych,

- modernizacji urządzeń poprzez zastosowanie elektronicznych systemów pomiarowych oraz szeroko rozumianej komputeryzacji narzędzi i stanowisk pomiarowych,

- wykonawstwa specjalnych przyrządów, stanowisk i układów pomiarowych,

- realizacji specjalistycznego oprogramowania metrologicznego przeznaczonego do nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, do szacowaniem niepewności pomiarów, jak również wspomagającego realizację pomiarów i wzorcowania środków kontrolno-pomiarowych,

- prowadzenia kompleksowej usługi nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym firm, począwszy od serwisu i naprawy zaplecza pomiarowego, poprzez jego kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu baz i rejestrów związanych ze środkami pomiarowymi,

- szkoleń z ISO 17025, w zakresie wymagań stawianych laboratoriom przez normę oraz konsultacji i doradztwa w opracowywaniu procedur systemowych, instrukcji wzorcowań i instrukcji szacowania niepewności pomiarów,

- konsultacji i doradztwa oraz szkoleń z metrologii - obsługa przyrządów i wykonywanie nimi pomiarów, interpretowanie i zapisywanie wyników pomiarów, metody sprawdzania i wzorcowania narzędzi pomiarowych, sposoby szacowania niepewności pomiarów,

- przeprowadzania audytów wewnętrznych laboratoriów działających zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 

 

Laboratorium wzorcujące, naprawa przyrządów


 

start

 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologiiNaprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review