Modernizacja przyrządów pomiarowych z układem odczytowym optycznym, analogowym i cyfrowym oraz wymiana części, regeneracja wyeksploatowanych, konserwacja i czyszczenie. Naprawa oraz dorabianie uszkodzonych elementów do wysokościomierzy elektronicznych i suwmiarkowych, maszyn pomiarowych 1D, 2D z kamerą i video mikroskopów oraz długościomierzy poziomych i pionowych. Serwis mikroskopów pomiarowych uniwersalnych i warsztatowych oraz projektorów profilowych do pomiaru i ustawiania narzędzi skrawających. Regulacja, adiustacja i czyszczenie czujników zegarowych długości, ultraoptimetrów i poziomic kątowych oraz głębokościomierzy, głowic mikrometrycznych, średnicówek i grubościomierzy czujnikowych oraz macek, mikrometrów i suwmiarek. Wykonawstwo specjalnych i nietypowych przyrządów, narzędzi oraz stanowisk i układów z elektronicznym systemem pomiaru długości oraz komputeryzacja stanowisk pomiarowych poprzez oprogramowanie metrologiczne. Przeglądy i przygotowanie do wzorcowania wyposażenia pomiarowego, przyrządów i narzędzi.
Naprawa przyrządów pomiarowych

 

Serwis Aparatury Pomiarowej MIKROTEST

Serwis - naprawa, konserwacja i modernizacja przyrządów oraz specjalne narzędzia i układy pomiarowe


 

na skróty

naprawa przyrządów pomiarowych
modernizacja i komputeryzacja sprzętu pomiarowego
wykonawstwo specjalnych przyrządów

 

Świadczymy szereg specjalistycznych usług w zakresie serwisu, naprawy, modernizacji oraz szeroko rozumianej komputeryzacji przyrządów pomiarowych, a szczególności przyrządów do pomiarów długości i kąta. W ramach serwisu wykonujemy m.in. naprawę, wymianę uszkodzonych części, regulację (adiustację) oraz konserwację przyrządów. W obrębie modernizacji przyrządów pomiarowych, naszą podstawową usługą jest modernizacja klasycznych układów odczytowych mikroskopów uniwersalnych i warsztatowych. Ponadto prowadzimy działalność w zakresie komputeryzacji przyrządów pomiarowych oraz informatyzacji wykonywanych nimi pomiarów. Zajmujemy się również projektowaniem i wykonawstwem specjalnych i nietypowych przyrządów i narzędzi pomiarowych (układów pomiarowych), stanowisk pomiarowych oraz stanowisk pomocniczych wykorzystywanych w pomiarach.

Naprawa przyrządów pomiarowych

W ramach serwisu aparatury pomiarowej oferujemy naprawę, regulację, czyszczenie, konserwacje i regenerację:

- prostych przyrządów pomiarowych, np. kluczy i wkrętaków dynamometrycznych, siłomierzy, czujników zegarowych, mikrometrów, suwmiarek, głowic mikrometrycznych, średnicówek, grubościomierzy, macek, poziomic i wielu innych,
- złożonych przyrządów pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektorów, mikroskopów pomiarowych (uniwersalnych i warsztatowych), wysokościomierzy elektronicznych i suwmiarkowych, długościomierzy, optimetrów, twardościomierzy i maszyn wytrzymałościowych.

Przykładowy zakres wykonywanych przez nas usług serwisowych obejmuje m.in.:

- wszelkiego rodzaju naprawy mechanicznych i elektronicznych podzespołów przyrządów pomiarowych,
- regenerację wyeksploatowanych części, elementów i podzespołów przyrządów,
- wymianę zużytych części i podzespołów przyrządów,
- dorabianie nietypowych części i podzespołów przyrządów pomiarowych,
- regulację przyrządów (adiustację) po ich naprawie,
- naprawę, regulację, czyszczenie i konserwację optycznych, analogowych oraz cyfrowych układów odczytowych przyrządów,
- czyszczenie i konserwację łożyskowanych zespołów przyrządów pomiarowych,
- okresową adiustację, konserwację oraz przeglądy zaplecza pomiarowego i narzędziowego naszych Klientów,
- kompleksowe przygotowanie do wzorcowania wyposażenia pomiarowego firm,

Dodatkowo oferujemy wzorcowanie i wystawienie Świadectwa Wzorcowania po naprawie każdego przyrządu pomiarowego.

Wychodząc naprzeciw potrzeb naszych Klientów, MIKROTEST wyspecjalizował się w serwisie złożonych optycznych przyrządów pomiarowych w postaci mikroskopów pomiarowych oraz wszelkiego rodzaju projektorów pomiarowych, jak również długościomierzy poziomych i pionowych, oferując szereg usług w tym zakresie:

- naprawy i czyszczenia układów optycznych projektorów oraz mikroskopów pomiarowych (warsztatowych, uniwersalny),
- naprawy, wymiany, czyszczenia, regulacji i konserwacji układów odczytowych:

- analogowych w postaci głowic mikrometrycznych z odczytem analogowym i cyfrowym,
- optycznych w postaci liniałów kreskowych szklanych wraz z mikroskopem wyposażonym w spiralę Archimedesa (dotyczy także długościomierzy poziomych i pionowych),
- cyfrowych w postaci liniałów pomiarowych wraz ze wskaźnikami cyfrowymi,

- naprawy, wymiany i regulacji położenia liniałów pomiarowych
- naprawy i wymiany wskaźników cyfrowych systemów pomiaru długości,
- naprawy, regulacji, regeneracji oraz wymiany ekranów projektorów pomiarowych,
- regeneracji kres naniesionych na ekranach pomiarowych,
- naprawy i regeneracji mechanizmów obrotowych ekranów projektorów pomiarowych,
- wymiany szyb stołów pomiarowych mikroskopów i projektorów wraz regulacją ich położenia w trakcie montażu,
- dorabiania szyb do stołów pomiarowych o nietypowych wymiarach - dotyczy mikroskopów i projektorów pomiarowych,
- naprawy, regeneracji i regulacji ustawienia głowic goniometrycznych mikroskopów uniwersalnych i warsztatowych,
- docierania i regeneracji stołów pomiarowych w projektorach z poziomą wiązką światła oraz w długościomierzach poziomych,
- naprawy, regeneracji i konserwacji łożyskowanych podzespołów mikroskopów, projektorów i długościomierzy,

 

Modernizacja i komputeryzacja przyrządów pomiarowych

Wszechobecność elektroniki i cyfrowych technologii przetwarzania danych, skłoniła nas do działalności w obszarze „unowocześnianiania” przyrządów pomiarowych oraz poprawiania jakości wykonywania nimi pomiarów. Nasze usługi w tym zakresie mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procesów pomiarowych.  Zapewniamy to, m.in. poprzez wszechstronną modernizację klasycznych układów odczytowych przyrządów oraz poprzez wykorzystanie informatyki w przetwarzaniu danych zebranych w trakcie pomiarów.

Przykładowy zakres wykonywanych przez nas prac związanych z modernizacją i komputeryzacją przyrządów pomiarowych:

- modernizacja klasycznych, tj. optycznych i mikrometrycznych układów odczytowych mikroskopów oraz projektorów pomiarowych (w szczególności dotyczy mikroskopów warsztatowych i uniwersalnych) poprzez zastosowanie liniałów pomiarowych oraz wskaźników elektronicznych tworzących cyfrowy system pomiaru długości,
- modernizacja analogowych układów odczytowych mikroskopów warsztatowych, poprzez zastąpienie ich głowicami mikrometrycznymi z odczytem cyfrowym,
- wszechstronne komunikowanie wszelkiego rodzaju cyfrowych układów odczytowych przyrządów (np. cyfrowych systemów pomiaru długości i kąta) z komputerami,
- tworzymy różnego rodzaju układy i systemy pomiarowe współpracujące z standardowymi programami komputerowymi np. Microsoft Excel, Microsoft Access,
- tworzymy dedykowane rozwiązania informatyzacji procesów pomiarowych, polegające m.in. na zbieraniu, przesyłaniu i przetwarzaniu danych uzyskiwanych w trakcie pomiarów - są to zazwyczaj specjalistyczne rozwiązania tworzone od podstaw na życzenie Klienta,
- tworzymy także specjalistyczne programy metrologiczne przetwarzające dane z wykonanych pomiarów oraz szeroką gamę narzędzi informatycznych wspomagających pracę w zakresie metrologii i jakości.

 

Realizacja specjalnych przyrządów pomiarowych

Czasami standardowe rozwiązania dostępne na rynku, nie spełniają specyficznych oczekiwań naszych Klientów. Dlatego też, starając się wypełnić tą lukę, prowadzimy działalność związaną z projektowaniem i realizacją specjalnych i nietypowych przyrządów pomiarowych (układów pomiarowych). Zajmujemy się również wykonawstwem kompletnych stanowisk pomiarowych oraz stanowisk pełniących funkcję pomocnicza w pomiarach.

Przykładowy zakres wykonywanych przez nas prac w tym zakresie:

- wykonawstwo prostych przyrządów pomiarowych (układów pomiarowych) z wykorzystaniem istniejących rozwiązań, tj. z wykorzystaniem istniejących przyrządów, podzespołów i części,
- wykonawstwo specjalnych przyrządów (układów pomiarowych), specjalnie zaprojektowanych do określonych pomiarów spełniających nietypowe wymagania co do metody, zakresu oraz dokładności pomiaru - według specyfikacji Klienta,
- wykonawstwo kompletnych stanowisk pomiarowych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz kontroli jakości,
- wykonawstwo specjalnych skomputeryzowanych układów pomiarowych, wraz ze specjalnie dla nich stworzonym oprogramowaniem,
- wykonawstwo urządzeń i stanowisk pełniących rolę pomocniczą w procesach pomiarowych.

 

 

Serwis, naprawa aparatury pomiarowej

 


 

start

 

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologiiNaprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Wednesday the 29th. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review