MIKROTEST świadczy usługi wg polityki jakości w zakresie wykonywania pomiarów i wzorcowania, legalizacji przyrządów pomiarowych, naprawy modernizacji regeneracji oraz serwisu narzędzi kontrolno-pomiarowych wyposażenia. Oferuje techniczne i metrologiczne informatyczne doradztwo i szkolenia z wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Konsultacje z systemu zarządzania jakością oraz technicznej działalności i wiarygodności wyników badań i pomiarów wg normatywnych metod i dobrej praktyki laboratoryjnej profesjonalnej. Jakość kalibracji i zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
Legalizacja narzędzi pomiarowych

 

Polityka jakości Ośrodka Wsparcia Technicznego MIKROTEST


 

Ośrodek Wsparcia Technicznego MIKROTEST stworzyliśmy w celu kompleksowego zaspokojenia potrzeb i wsparcia działalności naszych Klientów w zakresie metrologii oraz związanej z nią techniki i informatyki. Naszym głównym celem jest dostarczenie wysokiej jakości usług w zakresie wzorcowania, naprawy i modernizacji przyrządów pomiarowych oraz w obszarze szkoleń, konsultacji i doradztwa związanych z metrologią oraz systemem zarządzania jakością w Laboratorium wg ISO 17025. Nasze cele staramy się realizować tak, aby Klienci nie mieli wątpliwości, co do rzetelności, bezstronności oraz wiarygodności wykonanych przez nas usług. Zależy nam na pełnym zaufaniu do wyników uzyskiwanych w Laboratorium Wzorcującym MIKROTEST oraz dobrej ocenie naszej działalności w zakresie serwisu przyrządów pomiarowych, szkoleń, doradztwa i konsultacji.

 

Zaufanie oraz renomę na rynku usług metrologicznych zdobywamy i utrzymujemy poprzez:

- stosowanie sprawdzonych metod wzorcowań i pomiarów, opartych na aktualnych dokumentach normatywnych,
- stosowanie dobrej praktyki profesjonalnej przez Laboratorium Wzorcujące MIKROTEST,
- ciągłą identyfikację potrzeb i problemów Klientów oraz dostarczeniu im rzetelnych, konkretnych i wysokiej jakości usług,
- współpracy z uznanymi i kwalifikowanymi dostawcami wyrobów i usług w zakresie napraw, modernizacji oraz serwisu wyposażenia pomiarowego,
- terminowego wywiązywania się umów i innych zobowiązań w stosunku do Klienta.

 

Dążąc do osiągnięcia stałej satysfakcji naszych Klientów, sami poddajemy się ciągłemu doskonaleniu w zakresie działalności Laboratorium Wzorcującego oraz w obszarze naszych pozostałych usług, poprzez:

- działalność opartą na systemie zarządzania jakością wg. PN-EN ISO/IEC 17025,
- zarządzanie poprzez systematyczne wytyczanie i aktualizowanie celów dotyczących jakości oraz ciągłe doskonalenie skuteczności ich osiągania,
- stałe zaangażowanie w realizowaniu wytyczonych celów jakości.

 

 

Naprawy i wzorcowania przyrządów

 


 

start

 

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologiiNaprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review