Oferty pracy - sprzedaż narzędzi pomiarowych i doradztwo oraz oprogramowanie metrologiczne w laboratorium pomiarowym i wzorcującym. Oferta dla metrologa i serwis aparatury kontrolno-pomiarowej, badawczym oraz naprawa przyrządów pomiarowych i serwis. Praca przy pomiarach, izba pomiarowa i kontrola jakość oraz wzorcowanie aparatury i urządzeń i informatyka metrologiczna.
Laboratorium pomiarowe i serwis

 

Oferty pracy


 

Inżynier Metrolog

Zakres obowiązków:
- Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym,
- Wykonywanie pomiarów oraz wzorcowanie przyrządów pomiarowych,
- Opracowywanie nowych metod pomiarowych i ich walidacja oraz opracowywanie instrukcji szacowania niepewności pomiaru,
- Ocenianie wyników uzyskanych pomiarów, szacowanie niepewności tych pomiaru,
- Wystawianie świadectw wzorcowania,
- Udzielanie konsultacji technicznych w zakresie obsługi przyrządów pomiarowych oraz wykonywania nimi pomiarów,
- Znajomość budowy przyrządów pomiarowych, umiejętność wykonania podstawowych napraw, regulacji i konserwacji.

Warunki pracy:
- Praca w godzinach od 8.00-16.00 w laboratorium i w terenie, u Klienta w miejscu użytkowanie przyrządu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
- Wykształcenie: wyższe techniczne o profilach: mechaniczne, elektroniczne, elektryczne lub uniwersyteckie o kierunku fizyka, matematyka,
- Doświadczenie zawodowe / staż pracy: min. 1 rok doświadczenia zawodowego w laboratorium metrologicznym / pomiarowym,
- Prawo jazdy kat. B.

Pozostałe wymagania:
- Przebyte szkolenia w zakresie metrologii ogólnej i specjalistyczne w dziedzinie pomiarów długości, kąta, geometrii powierzchni, siły i momentu siły oraz wielkości elektrycznych,
- Znajomość zagadnień matematycznych i statystycznych związanych z metrologią,
- Umiejętność tworzenia i wykorzystywania do obliczeń i analiz arkuszy kalkulacyjnych,
- Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 17025:2005,
- Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji i literatury fachowej.

 Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Praca wzorcowanie przyrządów


 

start

 

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologiiNaprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review