Laboratorium oferujemy wzorcowanie przyrządów pomiarowych, działa zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, dokumentacja i instrukcja wzorcowania, obliczania szacowania niepewności pomiarów, procedura nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym. Wykonujemy precyzyjne pomiary laboratoryjne i badania oraz analizy metrologiczne, naprawy techniczne narzędzi, serwis środków i modernizację kontrolno-pomiarowych, komputeryzacja procesów pomiarowych. Procedury systemu jakości zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 i dokumenty normatywne. Doradztwo i konsultacje, szkolenia metrologiczne z wykonywania pomiarów, obsługi urządzeń i z wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów Badawczych i Wzorcujących.
Kalibracja wyposażenia pomiarowego

 

O Nas


 

MIKROTEST to firma, którą stworzyliśmy w celu wsparcia metrologicznego, technicznego i informatycznego naszych Klientów oraz pomocy w zakresie tworzenia i utrzymania systemu zarządzania jakością w Laboratorium wg ISO 17025. Dużym atutem naszej firmy jest doskonałe rozeznanie w branży związanej z metrologią, szczególnie w zakresie wzorcowań i pomiarów oraz w obszarze systemu zarządzania jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Dzięki temu potrafimy znaleźć rozwiązanie wielu problemów naszych Klientów. Laboratorium Wzorcujące MIKROTEST działa zgodnie z systemem zarządzania ISO 17025, posiada odpowiednie wyposażenie pomiarowe, wzorcowanie przyrządów oraz pomiary realizuje według metod opartych na dokumentach normatywnych oraz literaturze fachowej, artykułach i publikacjach wydawnictw technicznych. W ramach usług technicznych MIKROTEST wykonuje naprawę, modernizację oraz oferuje serwis przyrządów pomiarowych. Firma projektuje i realizuje specjalne urządzenia pomiarowe. Natomiast w dziedzinie metrologii i w zakresie systemu zarządzania jakością, MIKROTEST oferuje szkolenia metrologiczne oraz doradztwo i konsultacje z wymagań stawianych przez normę ISO 17025, a także wszechstronną pomoc w tworzeniu systemu zarządzania jakością wg w/w normy. Firma oferuje również pomoc w opracowaniu dokumentacji technicznej tj. instrukcji wzorcowań, procedur nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, instrukcji szacowania niepewności pomiarów. W obszarze związanym z informatyką realizujemy specjalistyczne metrologiczne programy komputerowe, między innymi do nadzoru nad aparaturą kontrolono-pomiarową, do szacowania niepewności pomiarów oraz automatyzacji procesów pomiarowych. MIKROTEST oferuje pomoc w prowadzeniu nadzoru nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym swoich Klientów

Wszystko to robimy po to, aby sprostać wymaganiom stawianym przez naszych Klientów.

 

 

Pomiary i naprawa przyrządów

 


 

start

 

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologiiNaprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review