Wzorcowanie przyrządów pomiarowych oraz nadzór nad wyposażeniem i szkolenia, konsultacje oraz doradztwo z metrologii i z ISO 17025. Świadectwo wzorcowania z niepewnością i spójnością pomiaru. Audity wewnętrzne laboratorium wzorcujące, badawcze i akredytacja oraz certyfikaty. Sprawdzanie narzędzi specjalnych i kątomierzy oraz kątowników, wysokościomierzy elektronicznych, pierścieni wzorcowych i sprawdzianów. Kalibracja liniałów oraz sit kontrolnych, poziomic, mikrometrów i suwmiarek. Badanie czujników zegarowych i cyfrowych, przymiarów, grubościomierzy i średnicówek oraz projektorów i mikroskopów oraz płyt i długościomierzy. Pomiary długości, kąta i geometryczne elementów i detali. Legalizacja i kontrola oraz serwis, regulacja, wymiana i modernizacja maszyn, naprawa i adiustacja, oprogramowanie jak i regeneracja części.
Naprawa i wzorcowanie przyrządów

 

Wzorcowanie i pomiary, naprawa i modernizacja przyrządów, nadzór nad wyposażeniem, szkolenia z metrologii i doradztwo z ISO 17025, specjalne narzędzia pomiarowe


 

na skróty

wzorcowanie przyrządów i pomiary
naprawa narzędzi pomiarowych
modernizacja sprzętu laboratoryjnego
narzędzia i urządzenia specjalne
nadzór nad wyposażeniem pomiarowym
oprogramowanie metrologiczne
doradztwo i konsultacje metrologiczne
szkolenia z ISO 17025
audity wewnętrzne laboratoriów

 

Jesteśmy Firmą, która powstała w celu szeroko rozumianego wsparcia metrologicznego, technicznego i informatycznego naszych Klientów oraz pomocy w zakresie tworzenia i utrzymania systemu zarządzania jakością wg ISO 17025. Posiadamy doskonałe rozeznanie w branży metrologicznej oraz w obrębie systemów zarządzania jakością. Daje nam to możliwość zapewnienia pełnej i kompleksowej usługi w zakresie wspomagania jakości działalności metrologicznej naszych Klientów. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, zapewniając tym samym usługi najwyższej jakości.

 

Obszarem naszej działalności jest:

Wzorcowanie przyrządów i pomiary, kalibracja narzędzi

w zakresie:

cennik Laboratorium cennik w formacie PDF

Wielkości Geometrycznych - DŁUGOŚĆ, KĄT i GEOMETRIA POWIERZCHNI

- wykonujemy m.in. wzorcowanie mikrometrów, suwmiarek, czujników zegarowych, liniałów krawędziowych i powierzchniowych, kątomierzy i kątowników, poziomic, średnicówek, przymiarów, sit kontrolnych, grubościomierzy czujnikowych i ultradźwiękowych, mierników grubości powłok, mikroskopów i projektorów, płyt granitowych i żeliwnych, wysokościomierzy elektronicznych, długościomierzy, gładkich sprawdzianów pierścieniowych oraz wielu innych przyrządów,
- wykonujemy również pomiary laboratoryjne długości i kąta oraz geometryczne wszelkiego rodzaju elementów, detali, sprawdzianów oraz części maszyn i urządzeń,

Wielkości Elektrycznych - PRĄD, NAPIĘCIE i REZYSTANCJA

- wykonujemy m.in. kalibrację analogowych i cyfrowych mierników napięcia (woltomierzy AC i DC), prądu (amperomierzy AC i DC) i rezystancji (omomierzy DC) oraz multimetrów i zasilaczy,

Wielkości Mechanicznych - SIŁA, MOMENT SIŁY

- wykonujemy m.in. kalibrację kluczy i wkrętaków dynamometrycznych, przetworników momentu siły oraz stanowisk do sprawdzania kluczy, siłomierzy (rozciąganie i ściskanie) oraz siłomierzy użytkowych, maszyn wytrzymałościowych do prób statycznych, pras, twardościomierzy Brinella, Vickersa i Rockwella,

Po wykonaniu usługi wydajemy Świadectwo Wzorcowania przyrządu, które zawiera wyniki w postaci błędów, odchyłek lub wartości zmierzonych wraz z podaną spójnością i niepewnością pomiaru.

Wzorcowanie wykonujemy w Laboratorium MIKROTEST, jak i w miejscu użytkowania urządzenia, u Klienta.

Serwis, naprawa przyrządów pomiarowych

m.in. twardościomierzy, mikroskopów i projektorów, maszyn wytrzymałościowych, długościomierzy, wysokościomierzy elektronicznych, maszyn 1-D, 2-D oraz suwmiarek, mikrometrów, czujników zegarowych, średnicówek, grubościomierzy, kątomierzy, poziomnic itp. w zakresie:

- naprawy, wymiany uszkodzonych części, regeneracji oraz dorabiania nietypowych części,
- regulacji (adiustacji) i ustawiania, czyszczenia, smarowania i konserwacji,
- okresowych przeglądów aparatury metrologicznej i jej przygotowania do kalibracji,

Po naprawie lub regulacji narzędzi, oferujemy ich wzorcowanie.

W przypadku braku możliwości wykonania naprawy sprzętu lub braku możliwości jego kalibracji, spowodowanego jego znacznym uszkodzeniem, wydajemy dokument potwierdzający ten fakt, który zawiera m.in. opis wad urządzenia.

Modernizacja narzędzi, przerabianie i komputeryzacja urządzeń pomiarowych

w zakresie szeroko rozumianej usługi „unowocześniania” aparatury, oferujemy m.in.:

- modernizację klasycznych układów odczytowych na cyfrowe układy odczytowe (np. w mikroskopach uniwersalnych i warsztatowych, projektorach profilowych, długościomierzach oraz maszynach 1D i 2D),
Po wykonaniu modernizacji sprzętu oferujemy wykonanie jego wzorcowania.
- komputeryzację urządzeń oraz informatyzację wykonywanych nimi procesów - realizujemy to, począwszy od tworzenia prostych układów współpracujących ze standardowymi programami (np. Microsoft Excel), skończywszy na dedykowanych rozwiązaniach, tworzonych od podstaw według specyfikacji Klientów, polegających na specjalistycznej informatyzacji procesów z zastosowaniem cyfrowych systemów uzyskiwania wyników.

Realizacja specjalnych urządzeń, stanowisk i układów

w zakresie:

- projektowania i wykonawstwa specjalnych i nietypowych urządzeń, układów oraz stanowisk z zastosowaniem elektronicznych systemów uzyskiwania wyników,
- stanowisk pomocniczych mających zastosowanie w procesach realizowanych np. w laboratoriach badawczych.

Tworzymy specjalne urządzenia, układy i systemy pomiarowe, począwszy od prostych realizacji opartych na istniejących rozwiązaniach, skończywszy na skomplikowanych skomputeryzowanych układach. Urządzenia projektujemy i realizujemy według wymagań określonych przez Klientów.
Oferujemy kalibrację wykonanych przez nas specjalnych przyrządów, jak również sprawdzanie wszelkich innych nietypowych urządzeń stosowanych w laboratoriach.

Realizacja specjalistycznych programów metrologicznych

tworzymy od podstaw wszelkie narzędzia informatyczne (programy, bazy danych, interface) wspomagające pracę laboratoriów badawczych i wzorcujących, działów kontroli i jakości oraz działów produkcyjnych w zakresie:

- programów do nadzoru wyposażenia pomiarowego firm,
- wszelkiego rodzaju baz danych, gromadzących informacje o narzędziach, przyrządach i wynikach ich sprawdzenia oraz wymaganiach im stawianych, terminach kalibracji itp.
- programów wspomagających szacowanie niepewności pomiaru w procesach wzorcowania, w badaniach nieniszczących oraz w innych procesach metrologicznych,
- programów wspomagających kalibrację oraz sprawdzanie aparatury metrologicznej - wykonujemy walidację w/w programów,
- programów wspomagających uzyskiwanie wyników oraz ich interpretację, ocenę i archiwizację,
- programów oraz wszelkich rozwiązań informatycznych wspomagających wykonywanie pomiarów standardowymi narzędziami, zmodernizowanymi jaki i wykonanymi przez nas specjalnymi urządzeniami.

Kompleksowa usługa nadzoru nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym

w zakresie:

- prowadzenia usługi nadzoru nad przyrządami pomiarowymi firm, polegającej na ciągłej i systematycznej kontroli wyposażenia pod kątem stawianych mu wymagań, m.in. terminowości wzorcowania środków metrologicznych,
- tworzenia specjalistycznych programów do nadzoru nad sprzętem pomiarowym (bazy danych),
- opracowania i wdrożenia do stosowania dokumentacji związanej z wyposażeniem, polegającej m.in. na stworzeniu:

- grup urządzeń - według określonych kryteriów, zastosowań itp.
- kryteriów i wymagań metrologicznych dla poszczególnych narzędzi, grup urządzeń oraz stanowisk,
- planów sprawdzeń oraz wymagań określających odstępy czasu pomiędzy kalibracjami poszczególnych urządzeń,
- oraz opracowania wszelkiego rodzaju rejestrów, kart kontroli, nakazów kontroli, etykiet określających status, historii sprzętu laboratoryjnego itp.

W ramach usługi nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oferujemy także jego naprawę, adiustację, pośrednictwo w doborze i zakupie nowego sprzętu oraz kalibrację nadzorowanej aparatury w naszym laboratorium lub też jej sprawdzenie w innych laboratoriach wybranych przez Klienta.
Zapewniamy nadanie wszystkim podlegającym kontroli środkom metrologicznym unikatowych numerów identyfikacyjnych oraz oznaczenie ich odpowiednimi etykietami określanymi ich status wzorcowania oraz wszelkie inne usługi związane z nadzorem nad aparaturą kontrolno-pomiarową - wszystko według wymagań naszych Klientów.

Szkolenia z metrologii oraz konsultacje, doradztwo i instruktaże stanowiskowe

obejmującą tematykę związaną m.in. z:

- obsługą oraz wykonywaniem pomiarów prostymi i złożonymi urządzeniami (np. maszyny 3D, twardościomierze, siłomierze, mikroskopy i projektory profilowe, długościomierze, wysokościomierze oraz suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe, średnicówki, kątomierze i wiele innych)
- wykonywaniem pomiarów, doborem do nich odpowiedniego sprzętu i odpowiednich metod oraz właściwym interpretowaniem i zapisywaniem uzyskanych wyników,
- metodami wzorcowania przyrządów oraz sposobami opracowania prawidłowej dokumentacji związanej z ich kalibracją,
- szacowaniem niepewności w pomiarach laboratoryjnych i we wzorcowaniu oraz wszelkich rodzajach badań nieniszczących,
- nadzorowaniem wyposażenia, w zakresie spełnienie szczegółowych wymagań dotyczących prawidłowej kontroli sprzętu metrologicznego.

Szkolenia z PN-EN ISO/IEC 17025, doradztwo i konsultacje w zakresie systemu zarządzania jakością

obejmującą tematykę adresowaną do laboratoriów związaną m.in. z:

- opracowaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 :2005+Ap1:2007 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", pomoc w stworzeniu m.in. Księgi Jakości, Procedur Systemowych,
- wdrożenia systemu zarządzania jakością wg ISO 17025 w laboratorium,

Audity wewnętrzne laboratoriów działających zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025

Nasi audytorzy posiadają wymagane kompetencje poparte odpowiednimi certyfikatami.

 

 

Wszystkim naszym Klientom gwarantujemy profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z pomiarami, wzorcowaniem i nadzorem nad wyposażeniem laboratoryjnym oraz w zakresie metrologii, techniki i informatyki metrologicznej, jak również we wszystkich aspektach tworzenia i wdrażania systemu zarządzania jakością w laboratoriach zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

 


 

Pomiary, kalibracja wyposażenia serwis

 

 

 

 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Ta strona korzysta z Plików Cookies. KONTYNUUJĄC WIZYTĘ ZGADZASZ SIĘ NA ICH UŻYWANIE zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu stosowania Plików Cookies i o możliwości zmiany ich ustawień w Twojej przeglądarce.Używamy Cookies


Naprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Friday the 12th. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review