Usługi wzorcowań przyrządów pomiarowych, świadectwo wzorcowania i spójność pomiarowa oraz szacowanie niepewności pomiaru w metrologii. Akredytacja i system zarządzania jakością ISO 17025. Pomiary wielkości geometrycznych i długości oraz geometrii jak i sprawdzanie mikroskopów i projektorów oraz płyt pomiarowych i narzędzi. Kalibracja wysokościomierzy i długościomierzy oraz maszyn pomiarowych 2D z kamerą. Legalizacja czujników zegarowych i cyfrowych, mikrometrów oraz wzorców długości i sprawdzianów tłoczkowych jak i pierścieniowych. Legalizacja suwmiarek i mierników, kątowników oraz kątomierzy z pierścieni wzorcowych i kontrolnych.Pomiary i wzorcowanie przyrządów

 

WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH


 

na skróty

zakres działalności
kalibracja przyrządów i pomiary
system zarządzania jakością w Laboratorium
akredytacja - PN-EN ISO/IEC 17025

 

Laboratorium Wzorcujące MIKROTEST prowadzi działalność w zakresie pomiarów i wzorcowania tj. kalibracji przyrządów i narzędzi pomiarowych w następujących dziedzinach:

 

Wielkości Geometryczne - Długość, Kąt i Geometria Powierzchni

w tym zakresie oferujemy usługi wzorcowania wszelkiego rodzaju wzorców i przyrządów do pomiarów długości, kąta i geometrii powierzchni oraz pomiary geometryczne rożnych elementów, sprawdzianów i detali.

- wykonujemy m.in. kalibrację suwmiarek, mikrometrów, pierścieni wzorcowych, wałeczków pomiarowych, czujników zegarowych i cyfrowych, kątowników i kątomierzy, sprawdzianów pierścieniowych i tłoczkowych, poziomnic, przymiarów, głowic mikrometrycznych, głębokościomierzy, średnicówek, grubościomierzy czujnikowych i ultradźwiękowych, macek, mierników do pomiaru grubości powłok lakierniczych, sit kontrolnych, liniałów krawędziowych i powierzchniowych, płytek interferencyjnych, wzorców uniwersalnych, nastawczych, kreskowych i grubości oraz mikroskopów pomiarowych i projektorów profilowych, wysokościomierzy suwmiarkowych i elektronicznych, długościomierzy, maszyn i płyt pomiarowych, przyrządów do pomiaru narzędzi skrawających, foliowych wzorców grubości oraz wielu innych środków kontrolnych, narzędzi pomiarowych, wzorców długości i kąta oraz wielu innych,
- oferujemy również pomiary długości i kąta oraz pomiary geometryczne narzędzi, sprawdzianów, wszelkich detali, części, podzespołów i elementów maszyn.

Wielkości Elektryczne - Prąd, Napięcie i Rezystancja

w ramach tej dziedziny oferujemy kalibrację urządzeń do pomiarów prądu, napięcia i rezystancji.

- wykonujemy sprawdzanie mierników napięcia analogowych i cyfrowych tj. woltomierzy (AC – napięcie przemienne, DC – napięcie stałe), mierników prądu analogowych i cyfrowych, tj. amperomierzy (AC – prąd przemienny, DC – prąd stały), mierników rezystancji analogowych i cyfrowych tj. omomierzy (DC), multimetrów (prąd, napięcie – AC, DC, rezystancja DC) oraz zasilaczy (napięcie, prąd).

Wielkości Mechaniczne - Siła i Moment Siły

w zakresie tych wielkości oferujemy kalibrację narzędzi do pomiarów siły i momentu siły oraz twardości.

- wykonujemy sprawdzanie siłomierzy (rozciąganie, ściskanie) i siłomierzy użytkowych, kluczy i wkrętaków dynamometrycznych, przetworników momentu siły oraz stanowisk do sprawdzania kluczy i wkrętaków dynamometrycznych, twardościomierzy Brinella, Vickersa i Rockwella, maszyn wytrzymałościowych do prób statycznych (siły rozciągające i ściskające), zrywarek oraz wykonujemy kalibrację pras.

 

Wzorcowanie i pomiary wykonujemy:
- w stałej siedzibie Laboratorium Wzorcującego MIKROTEST,
- poza siedzibą, tj. u Klienta w miejscu użytkowania urządzenia pomiarowego.
Zapewniamy:
- krótkie terminy realizacji zamówień,
- konkurencyjne ceny wzorcowania.

cennik w formacie PDF

 

Metody wzorcowania, spójność i niepewność pomiaru, świadectwo

Kalibracja przyrządów pomiarowych wykonywana jest w oparciu o instrukcje wzorcowania, które powstały na podstawie dokumentów normatywnych krajowych i zagranicznych oraz na bazie literatury fachowej, tj. publikacji, artykułów i opracowań wydawanych przez wydawnictwa branżowe oraz na podstawie własnego doświadczenia w dziedzinie pomiarów.

Wszystkie metody kalibracji mają zapewnioną spójność pomiarową. Niepewność pomiaru dla każdego sprawdzanego przyrządu jest szacowana zgodnie z dokumentem EA-4/02 "Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu” i stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Dokumentem potwierdzającym wykonanie pomiarów jest Świadectwo Wzorcowania, które zawiera wyniki pomiarów wraz z podaną niepewnością oraz spójnością pomiarową.

 

System zarządzania jakością Laboratorium Wzorcującego

Laboratorium Wzorcujące MIKROTEST prowadzi swoją działalność zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Norma ta opisuje wymagania systemu zarządzania jakością i jest podstawą dla dokumentacji w postaci m.in. procedur: nadzoru nad dokumentami i zapisami, podwykonawstwem badań i wzorcowań, zakupów usług i materiałów, obsługi klienta a także przeglądów zarządzania i auditów wewnętrznych. Norma ISO 17025 jest również wykładnią dla dokumentacji technicznej, którą tworzą m.in. procedury: nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, szacowania niepewności pomiaru, badań międzylaboratoryjnych, a także instrukcje wzorcowania zawierające dokładny opis metody wykonania kalibracji wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru.

 

Akredytacja

Informujemy, że jesteśmy w trakcie przygotowywania do akredytacji PCA na zgodność z normą
PN-EN ISO/IEC 17025 :2005+Ap1:2007 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących"

 

 

  Kalibracja narzędzi pomiarowych

 

 

 


 

start

 

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologiiNaprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Friday the 12th. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review