Specjalistyczne oprogramowanie metrologiczne do nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, obliczania szacowania niepewności typu A i B pomiarów we wzorcowaniu i sprawdzaniu oraz legalizacji, kalibracji i w pomiarach badań nieniszczących oraz walidacja metod. Bazy danych z urządzeniami, wzorcami oraz środkami kontrolnymi pomiarowymi, do pomiarów w laboratoriach badawczych i kalibracyjnych. Narzędzia kontrolne z wymaganiami dla narzędzi, wyników pomiarów i określania statusu wyposażenia, etykiet oraz okresów i terminów wzorcowania przyrządów. Programy komputerowe do wykonywania pomiarów oraz szkolenia w zakresie obsługi i tworzenia prostych rozwiązań.
Program nadzoru wyposażenia, metrologiczne

 

Informatyka Laboratoryjna

Oprogramowanie metrologiczne do prowadzenia nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, szacowania niepewności, wzorcowania przyrządów i pomiarów


 

Projektujemy i realizujemy specjalistyczne programy metrologiczne. Tworzymy je od podstaw, na życzenie i według specyfikacji Klientów, tak aby spełniały wszystkie stawiane im przez użytkowników wymagania. Realizowane przez nas narzędzia informatyczne w postaci specjalistycznych programów metrologicznych, baz danych, systemów komunikacji z przyrządami, interface-ów mają mają na celu ułatwiać i wspomagać pracę laboratoriów pomiarowych, działów kontroli i jakości oraz działów produkcyjnych.

Przykładowy zakres wykonywanych przez nas usług informatycznych w ramach metrologi obejmuje m.in. realizację:

- specjalistycznych programów do nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym firm (bazy danych), umożliwiające pełną kontrolę nad środkami pomiarowymi firmy, poprzez gromadzenie i przetwarzanie kluczowych informacji związanych z nadzorowanymi przyrządami.
Programy umożliwiają m.in. definiowanie określonych planów kontroli narzędzi, przypisywania do poszczególnych przyrządów określonych wymagań metrologicznych, generowania historii każdego urządzenia, przypisywania środków pomiarowych do poszczególnych działów lub osób, definiowania określonych grup przyrządów pomiarowych, drukowania etykiet zawierających informację o statusie narzędzia pomiarowego, itd.
- programów do szacowania niepewności pomiaru w procesach pomiarowych, w badaniach nieniszczących oraz w procesach wzorcowania przyrządów → demo PROGRAMU DO SZACOWANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU
Tworzymy uniwersalne, jak również dedykowane rozwiązania dla określonych metod i przyrządów pomiarowych.
- programów wspomagających wzorcowanie, tj. kalibrację przyrządów pomiarowych, przeprowadzamy walidację każdego programu.
- wszelkiego rodzaju prostych i rozbudowanych baz danych i programów, gromadzących i przetwarzających oraz archiwizujących informacje o:

- przyrządach, wzorcach, narzędziach, stanowiskach pomiarowych i badawczych oraz o stawianych tym urządzeniom wymaganiach metrologicznych (np. wg określonych norm),
- wymaganiach stawianych określonym pomiarom, procesom badawczym i wzorcowania oraz wynikom z nich otrzymanych,

- wszelkiego rodzaju programów oraz rozwiązań informatycznych wspomagających wykonywanie pomiarów standardowymi przyrządami, zmodernizowanymi jaki i wykonanymi przez nas specjalnymi przyrządami pomiarowymi,
- programów wspomagających wykonywanie specjalistycznych pomiarów określonymi metodami i przyrządami pomiarowymi, np. programy wspomagające wykonywanie pomiarów gwintów za pomocą długościomierza poziomego, itp.,
- wszelkiego rodzaju dedykowanych rozwiązań informatyzacji procesów pomiarowych, polegających m.in. na zbieraniu, przesyłaniu i przetwarzaniu danych uzyskiwanych w trakcie pomiarów - specjalistyczne rozwiązania tworzone od podstaw na życzenie Klienta,


Każdy program informatyczny realizujemy w trzech kolejnych etapach: projekt, realizacja projektu i szkolenie w zakresie jego użytkowania. W każdym z etapów prowadzimy ścisłe konsultacje z naszymi Klientami.

 

 

Baza przyrządów pomiarowych, program

 


 

start

 

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologiiNaprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Wednesday the 29th. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review