Ceny za wzorcowanie sit analitycznych kontrolnych i laboratoryjnych oraz mikroskopów warsztatowych i uniwersalnych oraz projektorów profilowych i wideo mikroskopów. Sprawdzanie wysokościomierzy elektronicznych i suwmiarkowych oraz długościomierzy Abbego poziomych i pionowych oraz pierścieni wzorcowych i kontrolnych jak i poziomic, suwmiarek noniuszowych i czujnikowych. Kalibracja czujników zegarowych i cyfrowych oraz diatestów i grubościomierzy ultradźwiękowych, mikrometrów oraz mierników grubości wzorców do pomiaru powłok. Pomiary długości i wielkości geometrycznych narzędzi skrawających i wzorcowanie przyrządów i maszyn pomiarowych 2D z video kamerą. Legalizacja przymiarów kreskowych szklanych, zwijanych i sztywnych oraz macek i sprawdzianów tłoczkowych i pierścieniowych oraz wałeczków, głowic mikrometrycznych jak i kątowników, lup, średnicówek dwupunktowych i trójpunktowych oraz kątomierzy. Wzorcowanie liniałów krawędziowych i powierzchniowych oraz głębokościomierzy, grindometrów i pochyłomierzy do narzędzi ustawczych.
Ceny za pomiary i kalibrację

 

Ceny za wzorcowanie przyrządów pomiarowych


 

w zakresie usług wykonywanych przez:

Laboratorium Wielkości Geometrycznych - Długość, Kąt i Geometria Powierzchni mikroskopów projektorów pomiarowych wysokościomierzy maszyn 2D 3D płyt sit laboratoryjnych długościomierzy mikrometrów suwmiarek

Laboratorium Wielkości Mechanicznych - Siła i Moment Siły średnicówek czujników wysokościomierzy elektronicznych kątowników płytek interferencyjnych video-mikroskopów

Laboratorium Wielkości Elektrycznych - Prąd, Napięcie i Rezystancja maszyn pomiarowych współrzędnościowych 2D 3D płyt sit laboratoryjnych projektorów mikroskopów z kamerą wysokościomierzy mikrometrów suwmiarek czujników średnicowek

 

 

 

Długość, Kąt i Geometria Powierzchni


 zobacz cennik w formacie pdf wzorcowanie mikroskopów projektorów płyt pomiarowych wysokościomierzy elektronicznych czujników mikrometrów suwmiarek

Optyczne i złożone przyrządy pomiarowe przyrządy pomiarowe:

Mikroskopy pomiarowe:

Mikroskop uniwersalny
200x100mm / 0,2µm, 1µm - optyczny i cyfrowy układ odczytowy
- pełne wzorcowanie mikroskopu uniwersalnego: 450zł
- podstawowe wzorcowanie: błędy wskazań przesuwu wzdłużnego i poprzecznego oraz głowicy goniometrycznej mikroskopu: 250zł

wyposażenie dodatkowe
stół podziałowy optyczny: 100zł, koniki kłowe przesuwne: 70zł, wymienne głowice: 40zł

Mikroskop warsztatowy duży MWD
150x50mm / 1µm, 5µm, 10µm - analogowy i cyfrowy układ odczytowy
- pełne wzorcowanie mikroskopu warsztatowego: 360zł
- podstawowe wzorcowanie: błędy wskazań przesuwu wzdłużnego i poprzecznego oraz głowicy goniometrycznej mikroskopu: 210zł

wyposażenie dodatkowe
stół kłowy: 60zł, wymienne głowice: 40zł

Mikroskop warsztatowy mały MWM
75x25mm / 1µm, 5µm, 10µm - analogowy i cyfrowy układ odczytowy
- pełne wzorcowanie mikroskopu warsztatowego: 300zł
- podstawowe wzorcowanie: błędy wskazań przesuwu wzdłużnego i poprzecznego oraz głowicy goniometrycznej mikroskopu: 200zł

wyposażenie dodatkowe
stół kłowy: 60zł, wymienne głowice: 40zł

Mikroskop pomiarowy do 200mm
wszystkie rodzaje układów odczytowych: wg. indywidualnej kalkulacji cenowej.

Mikroskop pomiarowy powyżej 200mm
wszystkie rodzaje układów odczytowych: wg. indywidualnej kalkulacji cenowej.

Mikroskop pomiarowy z kamerą - wideo-mikroskop, video-mikroskop, optyczna maszyna pomiarowa 2D z kamerą
- pełne wzorcowanie mikroskopu: 320zł
- podstawowe wzorcowanie: błędy wskazań mikroskopu: 210zł

Mikroskop do kontroli obwodów drukowanych: 250zł

Mikroskop obserwacyjny: 250zł

 

Projektory pomiarowe:

Projektor pomiarowy pionowy, projektor z pionową osią optyczną (vertical profile projector)
do 200mm / 0,5µm, 1µm, 2µm, 5µm, 10µm - analogowy i cyfrowy układ odczytowy
- pełne wzorcowanie projektora pomiarowego: 410zł
- podstawowe wzorcowanie: błędy wskazań przesuwu wzdłużnego i poprzecznego oraz błędy wskazań układu pomiarowego kąta: 220zł

wyposażenie dodatkowe
stół pomiarowy obrotowy: 60zł, stół kłowy: 60zł, obiektyw: 25zł

Projektor pomiarowy poziomy, projektor z poziomą osią optyczną (horizontal profile projector)
do 200mm / 0,5µm, 1µm, 2µm, 5µm, 10µm - analogowy i cyfrowy układ odczytowy
- pełne wzorcowanie projektora pomiarowego: 450zł
- podstawowe wzorcowanie: błędy wskazań przesuwu wzdłużnego i pionowego oraz błędy wskazań układu pomiarowego kąta: 250zł

wyposażenie dodatkowe
stół kłowy: 60zł, obiektyw: 25zł

Projektor pomiarowy poziomy i pionowy
powyżej 200mm, wszystkie rodzaje układów odczytowych: wg. indywidualnej kalkulacji cenowej.

Optyczny przyrząd do pomiaru i ustawiania narzędzi skrawających, projektor do sprawdzania narzędzi skrawających
do 200mm / 1µm, 2µm, 5µm, 10µm - cyfrowy układ odczytowy
- pełne wzorcowanie przyrządu pomiarowego: 390zł
- podstawowe wzorcowanie: błędy wskazań przesuwu wzdłużnego i pionowego oraz błędy wskazań układu pomiarowego kąta: 270zł

Maszyna pomiarowa 2D: wg. indywidualnej kalkulacji cenowej

Długościomierze Abbego poziome i pionowe:

Długościomierz poziomy
0,1µm, 0,2µm, 1µm - optyczny i cyfrowy układ odczytowy
- pełne wzorcowanie długościomierza do 500mm: 420zł,
- podstawowe wzorcowanie: błędy wskazań długościomierza - pomiary zewnętrzne i wewnętrzne do 100mm: 210zł,

wyposażenie dodatkowe
stół kłowy: 60zł

Długościomierz pionowy
0,1µm, 0,2µm, 1µm - optyczny i cyfrowy układ odczytowy
- pełne wzorcowanie długościomierza do 500mm: 220zł,
- podstawowe wzorcowanie: błędy wskazań długościomierza do 100mm: 110zł,

Maszyna pomiarowa 1D: wg. kalkulacji indywidualnej

Wysokościomierze elektroniczne, noniuszowe i czujnikowe:

Wysokościomierz suwmiarkowy
- do 300mm / 0,05mm, 0,02mm, 0,01mm - noniuszowy, czujnikowy i cyfrowy układ odczytowy: 95zł,
- do 600mm / 0,05mm, 0,02mm, 0,01mm - noniuszowy, czujnikowy i cyfrowy układ odczytowy: 120zł,
- powyżej 600mm / 0,05mm, 0,02mm, 0,01mm - noniuszowy, czujnikowy i cyfrowy układ odczytowy: 140zł,

Wysokościomierz elektroniczny
- do 300mm / 0,1µm, 1µm - cyfrowy układ odczytowy, pełne wzorcowanie: 180zł
- do 300mm / 0,1µm, 1µm - cyfrowy układ odczytowy, podstawowe wzorcowanie: błędy wskazań wysokościomierza: 90zł,

- do 600mm / 0,1µm, 1µm - cyfrowy układ odczytowy, pełne wzorcowanie: 250zł
- do 600mm / 0,1µm, 1µm - cyfrowy układ odczytowy, podstawowe wzorcowanie: błędy wskazań wysokościomierza: 150zł,

- powyżej 600mm / 0,1µm, 1µm - cyfrowy układ odczytowy, pełne wzorcowanie: 280zł
- powyżej 600mm / 0,1µm, 1µm - cyfrowy układ odczytowy, podstawowe wzorcowanie: błędy wskazań wysokościomierza: 170zł

 

Przyrządy pomiarowe oraz wzorce długości, kąta i geometrii powierzchni:

Czujniki mechaniczne, optyczne, elektryczne:

Czujnik zegarowy zębaty
- do 10mm / 0,01mm: 50zł
- do 50mm / 0,01mm: 80zł
- do 100mm / 0,01mm: 110zł
- do 1mm / 1µm: 60zł
- do 5mm / 1µm 80zł

Czujnik elektroniczny, czujnik z odczytem cyfrowym
- do 13mm / 0,01mm: 50zł
- do 25mm / 0,01mm: 60zł
- do 50mm / 0,01mm: 80zł
- do 100mm / 0,01mm: 100zł
- do 13mm / 0,001mm: 60zł
- do 25mm / 0,001mm: 75zł
- do 50mm / 0,001mm: 95zł
- do 100mm / 0,001mm: 110zł

Czujnik dźwigniowo-zębaty, diatest, czujnik z uchylnym trzpieniem: 55zł

Czujnik optyczny - optimetr ±100µm / 1µm: 150zł

Czujnik optyczny - ultraoptimetr ±20µm / 0,2µm: 180zł

Czujnik współrzędnościowy 3D, czujnik centrujący: 120zł

Czujnik calowy: należy doliczyć 15% do ceny czujnika z odczytem metrycznym

Czujnik sprężynowy – mikrokator: 70zł

Czujnik dźwigniowy - minimetr, milimetr: wg. kalkulacji indywidualnej

Czujnik indukcyjny z urządzeniem odczytowym (ze wskaźnikiem): 110zł

Czujnik optyczno-stykowy, optyczno-mechaniczny: wg. indywidualnej kalkulacji

Czujnik pojemnościowy, inkrementalny: wg. indywidualnej kalkulacji

 

Dalmierz laserowy - laserowy przyrząd do pomiaru długości: 70zł

Drogomierz elektroniczny – dystansometr z odczytem cyfrowym: 80 zł

Ekstensometr - przyrząd do pomiaru wydłużeń: wg. indywidualnej kalkulacji

Foliowy wzorzec grubości, folia wzorcowa, folia kalibracyjna: 17zł

Głębokościomierze

Głębokościomierz mikrometryczny z odczytem cyfrowym, analogowym
- do 25mm: 35zł
- do 50mm: 50zł

Głębokościomierz suwmiarkowy
- do 150mm: 30zł
- powyżej 150mm: 40zł

Głębokościomierz czujnikowy: od 40zł

Głowice mikrometryczne

Głowica mikrometryczna analogowa
- do 25mm / 0,01mm: 50zł
- do 50mm / 0,01mm: 75zł

Głowica mikrometryczna cyfrowa
- do 25mm / 0,001mm: 65zł
- do 50mm / 0,001mm: 90zł

 

Grindometr - przyrząd do oceny stopnia roztarcia składników: 70zł

Grubościomierze

Grubościomierz czujnikowy z odczytem cyfrowym, zegarowy
- z działką elem. 0,1mm: 45zł
- z działką elem. 0,01mm: 55zł
- z działką elem. 0,001mm: 70zł

Grubościomierz mikrometryczny: 45zł

Grubościomierz ultradźwiękowy: 120zł

Kątomierze

Kątomierz uniwersalny: 55zł
Kątomierz elektroniczny: 75zł
Kątomierz budowlany: 30zł
Kątomierz specjalny: wg. indywidualnej kalkulacji

Kątowniki krawędziowe, powierzchniowe i walcowe 90°:

Kątownik stalowy 90°
kątownik powierzchniowy ze stopką (MKSc), kątownik powierzchniowy z grubym ramieniem (MKSb), kątownik powierzchniowy płaski (MKSa), kątownik krawędziowy z grubym ramieniem (MKSh), kątownik krawędziowy płaski (MKSg)
- długość dłuższego ramienia do 250mm: 30zł
- długość dłuższego ramienia do 500mm: 50zł
- długość dłuższego ramienia powyżej 500mm: 80zł

Kątownik krawędziowy pełny 90° (MKSk): 45zł

Kątownik walcowy 90°
- 160mm: 100zł
- 315mm: 120zł
- 500mm: 160zł

 

Kubek wypływowy (lepkościomierz) - kubek Forda, Frikmar, Zahn, Erichsen, Gs: 90zł

Kulki pomiarowe: 20zł / szt

Liniały krawędziowe, powierzchniowe, sinusowe:

Liniał jednokrawędziowy (MLWa)
- do 100mm: 25zł
- do 300mm: 35zł
- do 500mm: 55zł
- powyżej 500mm: wg. kalkulacji indywidualnej

Liniał trójkrawędziowy: 60zł

Liniał powierzchniowy płaski - pełny, użebrowany (jedna powierzchnia pomiarowa)
- do 0,5m: 50zł
- do 1m: 70zł
- do 1,5m: 110zł
- powyżej 1,5m: 130zł

Liniał powierzchniowy płaskorównoległy, dwuteowy
- do 300mm: 65zł
- do 500mm: 85zł
- do 1000mm: 110zł
- powyżej 1000mm: 150zł

Liniał płaskorównoległy, wkładka płasko-równoległa
- do 100mm: 20zł
- do 160mm: 30zł

Liniał sinusowy – sinuśnica: 65zł

 

Laserowy przyrząd do pomiaru długości wzorcowanie maszyn pomiarowych 3D 2D mikroskopów projektorów wysokościomierzy długościomierzy płyt pomiarowych

Lupa pomiarowa - miniaturowy mikroskop z podziałką
- lupa z podziałką liniową: 70zł
- lupa z podziałką liniową i kątową: 90zł
- lupa z podziałką promieniową: wg. kalkulacji indywidualnej

Łata niwelacyjna, geodezyjna, miernicza: 35zł

Czujniki do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych, macki czujnikowe:

Macki do pomiarów wewnętrznych z odczytem cyfrowym, analogowym
- z działką elem. 0,1mm: 45zł
- z działką elem. 0,01mm: 55zł
- z działką elem. 0,001mm: 65zł

Macki do pomiarów zewnętrznych z odczytem cyfrowym, analogowym
- z działką elem. 0,1mm: 45zł
- z działką elem. 0,01mm: 55zł
- z działką elem. 0,001mm: 65zł

Mikrometry, przyrządy mikrometryczne, mikromierze:
Mikrometry do pomiarów zewnętrznych:

Mikrometr z płaskimi powierzchniami pomiarowymi z odczytem analogowym i cyfrowym
- do 25mm: 40zł
- do 50mm: 45zł
- do 75mm: 50zł
- do 100mm: 55zł
- do 300mm: 65zł
- do 500mm: 75zł

Mikrometr z wymiennymi kowadełkami: wg. kalkulacji indywidualnej

Mikrometr do pomiaru grubości blach: 35zł
Mikrometr do pomiaru grubości ścianek rur - mikrometr z powierzchniami sferycznymi: 35zł
Mikrometr do pomiaru grubości zębów i podziałki przyporu kół zębatych - mikrometr talerzykowy: 35zł
Mikrometr do pomiaru grubości drutu: 30zł

Mikrometr do pomiaru średnicy podziałowej gwintów - mikrometr do gwintów: 50zł
Mikrometr do narzędzi trójostrzowych, pięcioostrzowych i siedmioostrzowych (np. gwintowniki): 50zł
Mikrometr ze zmniejszonymi powierzchniami pomiarowymi do pomiaru wąskich wycięć: 40zł

Mikrometr z czujnikiem do szybkiego sprawdzania odchyłek - transametr, passametr: 55zł

Mikrometry do pomiarów wewnętrznych:

Mikrometr szczękowy, średnicówka mikrometryczna, mikrometr do pomiarów wewnętrznych wzorcowanie średnicówek płyt projektorów pomiarowych mikroskopów wysokościomierzy i maszyn pomiarowych
Mikrometr do pomiaru szerokości rowków: 35zł

 

Macki do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych wzorcowanie grubościomierzy ultradzwiękowych mierników grubości powłok lakieru, macki do pomiarów wewnętrznch i zewnętrznych, maszyn 3D

Miernik grubości powłok, elektroniczny miernik wraz z sondą zintegrowaną i sondami zewnętrznymi - pomiar grubości powłoki na podłożu ferromagnetycznym i nieferromagnetycznym, miernik grubości lakieru: 120zł wzorcowanie videomikroskopów projektorów i płyt pomiarowych sprawdzianów średnicówek mikrometrów suwmiarek

Nóż krążkowy jednoostrzowy i wieloostrzowy (np. ERICHSEN) do badania przyczepności powłok metodą siatki nacięć - wzorcowanie zgodnie z normą ISO 2409

Optimetr wzorcowanie mikroskopów projektorów wysokościomierzy płyt pomiarowych suwmiarek mikrometrów

Passametr wzorcowanie mikrometrów kątowników liniałów płyt pomiarowych suwmiarek czujników zębatych mikroskopów

Pierścień wzorcowy, kontrolny, ustawczy, sprawdzian pierścieniowy gładki, wzorzec średnicy wewnętrznej:
- do 100mm: 55zł
- powyżej 100mm: 110zł

Płytki interferencyjne

Płaska płytka interferencyjna
- jednostronna, średnica do 60mm: 45zł
- jednostronna, średnica powyżej 60mm: 55zł
- dwustronna, średnica do 60mm: 60zł
- dwustronna, średnica powyżej 60mm: 70zł

Płaskorównoległe płytki interferencyjne - PRP I, PRP II, PRP III
- komplet (4szt.): 170zł
- jedna sztuka: 50zł

Płyty pomiarowe

Płyta pomiarowa, traserska - granitowa (pełna), żeliwna (użebrowana)
- (250x250)mm: 65zł
- (400x250)mm: 70zł
- (400x400)mm: 85zł
- (630x400)mm: 100zł
- (630x630)mm: 110zł
- (800x500)mm: 140zł
- (800x630)mm: 160zł
- (1000x630)mm: 190zł
- (1000x800)mm: 220zł
- (1200x800)mm: 280zł
- (1500x800)mm: 300zł
- (1600x1000)mm: 330zł
- (2000x1000)mm: 390zł
- (2500x1200)mm: 410zł

Płyta pomiarowa ze statywem, podstawa czujnikowa: 70zł

 

Płytki wzorcowe do 100mm: wg. kalkulacji indywidualnej

Poziomice, pochyłomierze:

Poziomica budowlana
- do 1m: 20zł
- do 2m: 25zł
- powyżej 2m: 30zł

Poziomica z laserem: 50zł

Poziomica budowlana z cyfrowym układem pomiaru kąta: 60zł

Poziomica liniałowa: 70zł

Poziomica ramowa: 90zł

Poziomica optyczna kątowa: 120zł

Poziomica koincydencyjna: 170zł

Pochyłomierz elektroniczny: 100zł

Regulacja położenia libelli poziomicy (ustawienie wskazania „zerowego” pęcherzyka ampułki): wg. kalkulacji indywidualnej

Pryzma traserska, precyzyjna kątowa, kabłąkowa, magnetyczna, granitowa, ustawcza: wg. kalkulacji indywidualnej

Przedłużacze do średnicówek mikrometrycznych: od 10zł/szt
Przedłużacze do czujnikowych średnicówek dwupunktowych: od 5zł/szt

Przybory pomocnicze do płytek wzorcowych: m.in. wkładki płaskorównoległe, wkładki płaskowalcowe, wkładki krawędziowe, liniały krawędziowe: wg. kalkulacji indywidualnej

Przymiary kreskowe sztywne, półsztywne, zwijane:

Przymiar sztywny, półsztywny
- do 250mm: 25zł - jedna podziałka, 32 zł - dwie podziałki
- do 500mm: 30zł - jedna podziałka, 38 zł - dwie podziałki
- do 1m: 35zł - jedna podziałka, 44 zł - dwie podziałki
- do 2m: 45zł - jedna podziałka, 56 zł - dwie podziałki
- do 3m: 50zł - jedna podziałka, 62 zł - dwie podziałki
- do 4m: 55zł - jedna podziałka, 69 zł - dwie podziałki
- powyżej 4m: wg. kalkulacji indywidualnej

Przymiar zwijany, wstęgowy:
- do 500mm: 20zł
- do 1m: 25zł
- do 2m: 30zł
- do 5m: 35zł
- do 10m: 45zł
- powyżej 10m: wg. kalkulacji indywidualnej

Przymiar składany:
- do 1m: 20zł
- powyżej 1m: 25zł

Przymiar do pomiaru średnicy i obwodu: wg. kalkulacji indywidualnej

Przyrządy do sprawdzania, wzorcowania, kalibracji:

Przyrząd do sprawdzania, wzorcowania kątowników: 150zł

Przyrząd do sprawdzania, pomiaru narzędzi skrawających - projektor pomiarowy wzorcowanie grubościomierzy ultradzwiękowych suwmiarek mikrometrów mikroskopu projektora pomiarowego płyty sita

Przyrząd do wzorcowania ekstensometrów (przyrząd z głowicą mikrometryczną): 140zł

Przyrząd (stanowisko) do wzorcowania czujników, przyrząd z głowicą mikrometryczną, przyrząd kontrolny do czujników i diatestów: 140zł

Przyrząd kłowy: 150zł

Sita laboratoryjne, sita analityczne, sita kontrolne:

Sito laboratoryjne / analityczne / kontrolne perforowane z oczkami kwadratowym, okrągłymi i z oczkami wydłużonymi (zbożowe), z tkaniny z drutu, blachy cienkiej perforowanej elektrochemicznie, prętowe:

Sito laboratoryjne z precyzyjnej siatki tkanej, z tkaniny z drutu
- wymiar oczka od 125mm do 1mm: 32zł
- wymiar oczka od 1mm do 500µm: 32zł
- wymiar oczka od 500µm do 100µm: 35zł
- wymiar oczka od 100µm do 20µm: 40zł

Sito laboratoryjne z blachy perforowanej
- wymiar oczka kwadratowego od 125mm do 4mm: 32zł
- wymiar oczka okrągłego od 125mm do 1mm: 32zł

Sito laboratoryjne z blachy cienkiej perforowanej elektrochemicznie
- wymiar oczka od 500µm do 100µm: 35zł
- wymiar oczka od 100µm do 5µm: 40zł

Sito laboratoryjne prętowe: 32zł

Spoinomierze wielofunkcyjne, noniuszowe i z odczytem cyfrowym, sprawdziany spawalnicze, spoinomierze listkowe

- spoinomierz noniuszowy oraz z odczytem cyfrowym np. typu SPB-1A,
- spoinomierz wielofunkcyjnych np. typu Sherman SPA-40 lub SPA-60 (MS-1 i MS-3, UWG-1S, UMS1),
- spoinomierz - przyrząd do szybkiego pomiaru przesunięcia wewnętrznych krawędzi rur np. typu Sherman SPE-1 lub MOST, MS 4,
- spoinomierz ze skalą A, B i C do pomiaru wysokości i grubości spoin czołowych wypukłych wklęsłych i niesymetrycznych np. typu SPL-1 lub MS-5,
-  spoinomierz listkowy - sprawdzian spawalniczy do pomiaru grubości spoin pachwinowych

Sprawdziany do otworów i wałków - jednograniczne i dwugraniczne:
Sprawdziany do otworów:

Sprawdzian tłoczkowy walcowy
- jednograniczny (jedna średnica): 30zł
- dwugraniczny (strona przechodnia i nieprzechodnia): 40zł

Sprawdzian tłoczkowy kulisty, kulowy
- jednograniczny (jedna średnica): 30zł
- dwugraniczny (strona przechodnia i nieprzechodnia): 40zł

Sprawdzian stożkowy do otworów: 35zł

Sprawdzian klinowy do otworów, kliny pomiarowe: 35zł

Sprawdzian łopatkowy: 50zł

Sprawdzian do wałków:

Sprawdzian szczękowy, szczękowy nastawny: 30zł

Sprawdzian pierścieniowy: 50zł

Sprawdzian gwintu wewnętrznego, zewnętrznego (gwintowy pierścieniowy, trzpieniowy): wg. kalkulacji indywidualnej

 

Suwmiarki, przyrządy suwmiarkowe:

Suwmiarka noniuszowa, z odcztem cyfrowym, czujnikowa
działka elementarna 0,1mm; 0,05mm; 0,02mm; 0,01mm
- do 150mm: 40zł
- do 300mm: 45zł
- do 600mm: 50zł
- do 1000mm: 65zł
- powyżej 1000mm: wg. kalkulacji indywidualnej

Suwmiarka Shultza: 40zł 

Suwmiarka specjalna: wg. kalkulacji indywidualnej

 

Szczelinomierz listkowy, płytkowy: 5zł / listek

Średnicówki mikrometryczne, czujnikowe – dwupunktowe, trójpunktowe:


Średnicówka czujnikowa dwupunktowa, dwustykowa
- wzorcowanie głowicy średnicówki wraz z przedłużaczami i czujnikiem: 80zł
- każda następna głowica średnicówki z kompletu: 25zł

Średnicówka mikrometryczna dwupunktowa, dwustykowa
- stała (bez przedłużaczy): 35zł
- składana (komplet mały): 75zł
- składana (komplet duży): 95zł

Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa, trójstykowa: 35zł

Średnicówka - mikrometr szczękowy do pomiarów wewnętrznych: 40zł

 

Transametr wzorcowanie pierścieni, płytek interferencyjnych grubościomierzy mikroskopów warsztatowych uniwersalnych projektorów

Ultradźwiękowy grubościomierz, ultradźwiękowy przyrząd do pomiaru grubości ścianek

Ultraoptimetr wzorcowanie sit kontrolnych, długościomierzy, maszyn 3D, mikroskopów i projektorów suwmiarek

Uniwersalny wzorzec kontrolny do sprawdzania suwmiarek i wysokościomierzy:
- do 300 mm: 65zł
- do 600 mm: 95zł

Uniwersalny wzorzec nastawczy: od 30zł

Wałeczki pomiarowe, wzorcowe, wałki kontrolne:

Wałeczki pomiarowe do gwintów, do kół zębatych, do otworów: 5zł / szt

 

Wzorce kreskowe, nastawcze, grubości, łuków, uniwersalne, schodkowe:

Wzorce łuków kołowych - wklęsłe i wypukłe: 4zł / 1listek

Wzorzec kreskowy szklany do 200mm, wzorce z podziałką liniową, wzorce kreskowe do lup pomiarowych (wzorcowanie komparatorem Abbego):
- 11zł za jeden punkt pomiarowy

Wzorzec kreskowy z podziałką kątową, promieniową: wg. kalkulacji indywidualnej

Wzorzec grubości foliowy wzorcowanie płyt pomiarowych sit laboratoryjnych projektorów wysokościmierzy mikrometrów czujników zegarowych

Wzorzec nastawczy do mikrometru:
do 100mm: 15zł
do 500mm: 20zł

Wzorzec schodkowy: 7zł za jeden wymiar

Wzorzec uniwersalny kontrolny do sprawdzania suwmiarek i wysokościomierzy wzorcowanie suwmiarek i mikrometrów, wysokościomierzy elektronicznych projektorów i mikroskopów pomiarowych szklanego wzorca kreskowego

Wzorzec uniwersalny nastawczy wzorcowanie sit laboratoryjnych suwmiarek czujników cyfrowych głowic mikrometrycznych wzorców kreskowych szklanych

Wzorce Penetrameters Sets - wskaźniki jakości obrazu wg ASTM-E-1742 (wzorzec I.Q.I.)

 

Pomiary długości i kąta wszelkich detali, podzespołów itp:

Pomiar długości długościomierzem poziomym Abbego, pomiar 1D:
do 100mm: od 10zł
do 500mm: od 13zł

Pomiar długości w układzie współrzędnych prostokątnych – pomiary mikroskopem pomiarowym, pomiar 2D, pomiar XY:
do 100mm: do 10zł
powyżej 100mm: od 13zł

Pomiar kąta, promienia zaokrąglenia, płaskości, prostoliniowości, równoległości, prostopadłości, współosiowości, bicia promieniowego i osiowego: wg. kalkulacji indywidualnej

 

Przykładowi producenci wzorcowanych przez nas przyrządów do pomiarów długości i kąta:
- optyczne i złożone przyrządy pomiarowe – projektory, mikroskopy, długościomierze, wysokościomierze: Mitutoyo, Carl Zeiss Jena, Tesa, Mahr, Nikon, Leitz, PZO, Trimos, Microtecnica, Vision Engineering, Baty, Werth.
- pozostałe przyrządy pomiarowe oraz wzorce długości, kąta i geometrii powierzchni: Sylvac, Käfer, Zoller, SUHL, Kelch, Horex, Helios-Preisser, Sauter, Gimex, Insize, FWP-VIS, Orion, Rafan, Peacock, Kinex, Limit, Mib, Pafana, Etalon, Schwenk, Kaefer, KNEISSL Messtechnik, Gimex, KNEISSL Messtechnik, Diatest, Kroeplin, Planolit.

 

Siła i Moment Siły


 

Siłomierz
Jeden kierunek działania siły, ściskanie lub rozciąganie:
- górny zakres pomiarowy do 10N: 90zł (dwa kierunki działania siły - ściskanie i rozciąganie: 110zł)
- górny zakres pomiarowy od 10N do 100N: 100zł (dwa kierunki działania: 130zł)
- górny zakres pomiarowy od 100N do 200N: 130zł (dwa kierunki działania: 180zł)
- górny zakres pomiarowy od 200N do 1000N: 150zł (dwa kierunki działania: 220zł)
- górny zakres pomiarowy od 1kN do 3kN: 170zł (dwa kierunki działania: 250zł)
- górny zakres pomiarowy od 3kN do 10kN: wg. kalkulacji indywidualnej
- górny zakres pomiarowy od 10kN do 100kN: wg. kalkulacji indywidualnej
Wzorcowanie siłomierzy do pomiaru sił rozciągających i ściskających wykonujemy zgodnie z normą PN-EN ISO 7500-1 wydanie: grudzień 2005.
(jesteśmy w stanie przeprowadzić kalibrację siłomierzy do 3kN u Klienta, w miejscu jego użytkowania)

 

Narzędzia Dynamometryczne Ręczne:
Klucz dynamometryczny, wkrętak dynamometryczny

Jeden kierunek działania klucza: moment prawy lub lewy:
- górny zakres pomiarowy do 10Nm: 80zł (dwa kierunki działania, moment prawy i lewy: 110zł)
- górny zakres pomiarowy od 10Nm do 100Nm: 90zł (dwa kierunki działania: 120zł)
- górny zakres pomiarowy od 100Nm do 500Nm: 100zł (dwa kierunki działania: 140zł)
- górny zakres pomiarowy od 500Nm do 1000Nm: 120zł (dwa kierunki działania: 170zł)
- górny zakres pomiarowy od 1000Nm do 1500Nm: wg. kalkulacji indywidualnej
Wzorcowanie narzędzi dynamometrycznych ręcznych jednostronnego i dwustronnego działania wykonujemy zgodnie z normą PN-EN ISO 6789 wydanie: kwiecień 2009.

 

Przetwornik momentu siły, momentomierz: wg. kalkulacji indywidualnej

Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych – uniwersalna, zrywarka – do sił rozciągających, ściskających: wg. kalkulacji indywidualnej

Prasa: wg. kalkulacji indywidualnej

 

Prąd, Napięcie i Rezystancja


 

Woltomierz, miernik napięcia analogowy i cyfrowy, AC – napięcie przemienne, DC – napięcie stałe,

Amperomierz, miernik prądu analogowy i cyfrowy, AC – prąd przemienny, DC – prąd stały,

Omomierz, miernik rezystancji analogowy i cyfrowy (DC),

Multimetr (prąd, napięcie – AC, DC; rezystancja DC),

Zasilacz (napięcie, prąd)

 

Kalibracja czujników, kątomierzy i przymiarów

 


 

start

 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologiiNaprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Wednesday the 29th. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review