Publikacje i artykuły na temat metrologii i serwisu aparatury kontrolno-pomiarowej oraz zagadnienia szacowania niepewności pomiarów. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych oraz problemy związane z pomiarami, sprawdzanie narzędzi i wzorców jak również kalibracją wyposażenia kontrolnego i nadzór nad sprzętem pomiarowym. Okresy między sprawdzeniami, wzorcowaniami i obliczanie niepewności i określenie spójności pomiaru,Wzorcowanie przyrządów i niepewności pomiaru

 

Artykuły i Publikacje

Nasze publikacje związane z metrologią, wzorcowaniem i pomiarami oraz serwisem przyrządów


 

Na wszelkie możliwe sposoby staramy się dzielić z Państwem naszą wiedzą w dziedzinie metrologii, a w szczególności w zakresie wzorcowania i pomiarów oraz doświadczeniem związanym z serwisem i naprawą aparatury kontrolno-pomiarowej.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami.

 

 

 

Metrologia, pomiary i kalibracja


 

start

 

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologiiNaprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review