Program do obliczania niepewności

 

 

Program do wyznaczania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu


 

Tworzymy dedykowane oprogramowanie metrologiczne do wyznaczania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu, pomiarach laboratoryjnych, jak również w zakresie badań niszczących i nieniszczących.

Programy tworzymy według potrzeb naszych Klientów. Każdy program jesteśmy w stanie dostosować do Państwa indywidualnych potrzeb. Program może być dostarczony w postaci strony internetowej online lub samodzielnej aplikacji Microsoft Windows.

Nasze oprogramowanie obejmuje szeroki zakres dziedzin wzorcowania, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów długości, kąta, geometrii powierzchni, siły, momentu siły oraz wielkości elektrycznych. Dzięki zastosowaniu ogólnych zasad wyznaczania i wyrażania niepewności pomiaru, między innymi zawartych w dokumencie EA-4/02 M: 2013, nasze algorytmy mogą mieć zastosowane w większości pomiarów fizycznych.
Oferujemy również indywidualne rozwiązania, w których szacowanie niepewności obejmuje konkretną metodę wzorcowania lub pomiaru.

Zapraszamy do zapoznania się wersją online programu do szacowania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu przyrządów do pomiarów długości, takich jak suwmiarki, mikrometry czy też przymiary. Program jest wersją przykładową, stworzoną w celu zobrazowania sposobu szacowania niepewności na podstawie takich danych jak rozrzut wyników pomiarów, parametry wzorca, rozdzielczość układu odczytowego, temperatura itp.
Wynikiem obliczeń jest wartość błędu wskazań wzorcowanego przyrządu wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru na poziomie ufności 95% dla współczynnika rozszerzenia k=2.
Wykres służy do lepszego zobrazowania udziału poszczególnych składowych w oszacowanej niepewności pomiaru.

 

 

 

 


 

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Wednesday the 29th. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review