Wzorcowanie czujnikówWykonujemy wzorcowanie czujników do pomiarów długości o zakresie pomiarowym do 100 mm oraz o działce elementarnej/rozdzielczości układu odczytowego wynoszącej 0,0005mm, 0,001mm, 0,01mm, 0,02mm, 0,05mm, 0,1mm.

Przeprowadzamy wzorcowanie (kalibrację):

czujników mechanicznych, w tym:
- zegarowych zębatych (analogowych, wskazówkowych) np. czujników MDAa10/II o zakresie (0 ÷ 10) mm i działce elementarnej 0,01 mm,
- z odczytem cyfrowym (elektronicznych, cyfrowych, czujników elektrycznych) np. MITUTOYO, Typ: ID-C1012B Absolute o zakresie pomiarowym: (0 ÷ 12,7) mm i rozdzielczości 0,01 mm,
- dźwigniowo-zębatych, diatestów, czujników z uchylnym trzpieniem, dźwigniowych, np.  ± 0,8/0,01mm
- sprężynowych, mikrokatorów
- współrzędnościowych 3D, centrujący np. HAIMER GmbH, Typ: 3D-TASTER

czujników mechaniczno-optycznych i optycznych (projekcyjnych):
- optimetrów ±100µm/1µm
- ultraoptimetrów ±20µm/0,2µm np. TGL 7483/I prod. Carl Zeiss Jena - DDR,

czujników indukcyjnych oraz pojemnościowych ze wskaźnikami cyfrowymi lub analogowymi

 Wzorcowanie czujników zegarowych zębatych lub czujników z odczytem cyfrowym obejmuje wyznaczenie m.in.:
- błędów wskazań czujnika w całym jego zakresie pomiarowym (kilkanaście punktów pomiarowych),
- histerezy pomiarowej czujnika (w przypadku czujników zegarowych zębatych)
- zakresu rozrzutu wskazań czujnika,
- zmiany wskazań czujnika wywołanych naciskiem bocznym,
- siły nacisku pomiarowego czujnika (siła maksymalna i minimalna),
- histerezy siły nacisku pomiarowego czujnika.

 Kalibracja czujników mechaniczno-optycznych obejmuje sprawdzenie następujących parametrów:
- błędów wskazań czujnika w równomiernie rozłożonych punktach w całym jego zakresie pomiarowym,
- rozrzutu wskazań czujnika,
- odchyłek płaskości powierzchni nasadek pomiarowych płaskich,
- odchyłki płaskości powierzchni stolika pomiarowego ultraoptimetru lub optimetru,
- siły nacisku pomiarowego czujnika.

Wykonujemy sprawdzanie czujników metrycznych jak również czujników calowych.

 


 

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review