WZORCOWANIE WYSOKOŚCIOMIERZY


 
Przeprowadzamy wzorcowanie wysokościomierzy o zakresie pomiarowym do 1000mm, w tym:
- wysokościomierzy suwmiarkowych noniuszowych, czujnikowych i z odczytem cyfrowym,
- wysokościomierzy elektronicznych.

Wzorcowanie wysokościomierza suwmiarkowego obejmuje:
- wyznaczenie błędów wskazań wysokościomierza w całym jego zakresie pomiarowym,
oraz sprawdzenie:
- odchyłki płaskości powierzchni podstawy wysokościomierza,
- odchyłek płaskości / prostoliniowości powierzchni pomiarowych końcówek,
- odchyłki równoległości powierzchni pomiarowej ramienia względem powierzchni podstawy wysokościomierza,
- odchyłki prostopadłości przesuwu ramienia względem powierzchni podstawy.

W przypadku kalibracji wysokościomierza elektronicznego dodatkowo wzorcowanie obejmuje wyznaczenie:
- odchyłki prostoliniowości przesuw głowicy,
- odchyłki prostopadłości przesuwu głowicy względem powierzchni podstawy,
- siły nacisku pomiarowego głowicy wysokościomierza

Wzorcowanie możemy wykonać u Klienta, w miejscu użytkowania wysokościomierza lub w Laboratorium Mikrotest.

Po sprawdzeniu charakterystyk przyrządu, wydajemy dokument Świadectwo Wzorcowania zawierające wyniki wzorcowania podane wraz z niepewnością pomiaru.

 


 

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review