Wzorcowanie zrywarek


 

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru siły zrywania złączy zagniatanych na przewodzie oraz wszelkiego rodzaju innych zrywarek do kabli oraz stanowisk i testerów do badania wartości siły zrywania wykonujemy z zastosowaniem specjalnego stanowiska do pomiaru sił rozciągających. Stanowisko pomiarowe daje możliwość wykonania kalibracji zrywarek o zakresie do 3kN.

Pomiar wartości siły zrywania urządzeń testowych jest wykonywany z zastosowaniem tensometrycznych czujników siły poprzez połączanie ich z układem testera za pośrednictwem specjalnych linek, symulujących zrywane złącza kabla, przewodu, drutu lub linki.
Sprawdzanie urządzeń do testowania wiązek kablowych przeprowadzamy zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 7500-1. Po wykonaniu kalibracji wydajemy Świadectw Wzorcowania, zwierające wyniki pomiarów w 5 punktach pomiarowych (20%, 40%, 60%, 80% i 100% zakresu pomiarowego) oraz powtarzalność wskazań zrywarki i maksymalny błąd zera. Wyniki wzorcowania podajemy wraz z niepewnością pomiaru.

Przeprowadzamy kalibrację siłomierzy i dynamometrów do badania wartości siły zrywania w postaci urządzeń:
- z napędem elektrycznym np. SL Qstat-100 – 1000N, prod. SLE lub SCHLEUNIGER/KMF Messtechnik, PullTester 25 - PT 25 / PT 20 -500N,
- jak również zrywarek ręcznych np. Universal Tester Model CT 50 -500N, prod. MAV lub Alluris FMT-110 WT -500N.

 


 

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review