Wzorcowanie spoinomierzy cyfrowych, noniuszowych oraz wielofunkcyjnych. Kalibracja sprawdzianów spawalniczych, sprawdzanie spoinomierzy listkowychSprawdzanie spoinomierzy

 

WZORCOWANIE SPOINOMIERZY


 
Spoinomierze noniuszowe i z odczytem cyfrowym, np. typu SPB-1A

Wzorcowanie tego typu spoinomierzy obejmuje wyznaczenie m.in.:
- wartości odchyłek płaskości powierzchni pomiarowych podstawy spoinomierza oraz powierzchni tworzących kąty,
- wartości kątów do pomiarów ukosowania 60º, 70º, 80º, 90º,
- błędów wskazań podziałek spoinomierza tj. podziałki do pomiaru wysokości spoiny czołowej i grubości spoiny pachwinowej.

Spoinomierzy wielofunkcyjnych np. typu Sherman SPA-40, SPA-60 lub UWG-1S, UMS1, MS-1, MS-3

W przypadku tego typu spoinomierzy sprawdzenie jego parametrów obejmuje wyznaczenie m.in. błędów wskazań przy pomiarach:
- wysokości spoiny czołowej oraz wysokości i grubości spoiny pachwinowej,
- szerokości spoiny czołowej,
- kątów ukosowania,
- podcięcia spoiny,
- szerokości szczeliny,
- błędów wskazań podziałki bocznej spoinomierza,
oraz odchyłek płaskości powierzchni pomiarowych spoinomierza

Spoinomierzy typu Sherman SPD-1

Kalibracja obejmuje wyznaczenie m.in. błędów wskazań spoinomierza przy pomiarach:
- wysokości nadlewu,
- wielkości podtopienia (głębokości podcięcia),
- wielkości przesunięcia (uskoku spawanych powierzchni),
- grubości spoiny pachwinowej,
- obniżenia spoiny pachwinowej,
- kąta ukosowania blach.

Spoinomierzy typ MS 4 MOST lub SPE-1 Sherman - przyrządy do szybkiego pomiaru przesunięcia wewnętrznych krawędzi rur,
Spoinomierzy typu SPL-1
ze skalą A, B i C (lub MS-5) - do pomiaru wysokości i grubości spoin czołowych wypukłych, wklęsłych i niesymetrycznych

oraz
wszelkiego rodzaju sprawdzianów spawalniczych, tj. spoinomierzy listkowych

np. sprawdzianów do pomiaru grubości spoin pachwinowych gdzie wzorcowanie obejmuje wyznaczenie m.in. odchyłek od wymiaru nominalnego dla poszczególnych listków spoinomierza przy pomiarach grubości spoiny pachwinowej
lub
spoinomierzy typu SPF-1 (Sherman) – sprawdzian spawalniczy listkowy do pomiaru grubości i obniżenia spoi pachwinowych.

 


 

 

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Friday the 12th. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review