Wzorcowanie mierników grubości powłok


 

Wykonujemy wzorcowanie mierników grubości powłok przeznaczonych do pomiarów grubości warstw lakierniczych na podłożach ferromagnetycznych jak i nieferromagnetycznych. Wykonywana przez nas kalibracja mierników obejmuje przyrządy z sondami zintegrowanymi (wewnętrznymi) jaki i z sondami zewnętrznymi (wymiennymi), kątowymi, przeznaczonymi do pomiarów dużych grubości (np. pomiarów grubości szpachli - o zakresie pomiarowym powyżej 2 mm). 

Do wzorcowania elektronicznych mierników grubości powłok malarskich stosujemy folie wzorcowe o różnych grubościach (foliowe wzorce grubości). Kalibracja mierników jest przeprowadzana na płaskiej, niepowleczonej i gładkiej powierzchni, która stanowi podłoże dla pomiarów grubości poszczególnych wzorców. Zazwyczaj przed dokonaniem serii pomiarów wykonywana jest procedura zerowania miernika na odpowiednim podłożu i jeżeli istnieje taka konieczność kalibrowana jest jego charakterystyka w wybranych punktach pomiarowych (np. dwupunktowa kalibracja jego charakterystyki). W zależności od przeznaczenia i właściwości miernika oraz rodzaju jego sondy wzorcowanie jest wykonywane na podłożu ferromagnetycznym (Fe) lub nieferromagnetycznym (Nfe) lub na dwóch podłożach. Sprawdzanie wskazań miernika przeprowadzane jest w kilkunastu równomiernie rozłożonych punktach pomiarowych w całym jego zakresie pomiarowym. Wyniki kalibracji przedstawiane są w Świadectwie Wzorcowania miernika, gdzie dla każdego punktu pomiarowego jest wyznaczany błąd jego wskazań oraz niepewność pomiaru. Wartość niepewności pomiaru w znacznym stopniu determinuje rozrzut wskazań miernika w poszczególnych punktach pomiarowych.

Wykonujemy również sprawdzanie folii wzorcowych / foliowych wzorców grubości przeznaczonych do kalibracji charakterystyk wszelkiego rodzaju mierników grubości powłok lakierniczych.

Przykładowe typy mierników grubości lakieru (np. samochodowego) których wzorcowanie przeprowadzamy:
Positector, PosiTest DFT – DeFelsko
2026.001 - Karl Deutsch
seria 456 - Elcometer
TG-05 - Chy
Exacto, Quintsonic, Minitest 600, MiniTest 735 – ElektroPhysik
Ctg-4  - Time Technology Europe
P-11-S-AL  - Blue Technology
Mega-Check – List-Magnetik
DT-856, DT-20 – TestAn
Surfix Easy -  Phynix
MG-405 – Elmetron
GL-8, GL-PRO - Prodig Tech
Ultrametr seria A, Ultrametr A2002 - Metrison, Inco-Veritas
CM-8829 CM-8822 CM 8826F, Byko-Test, Abatronic AB-156
oraz wiele różnych innych typów wielu innych producentów.

 


 

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review