WZORCOWANIE WAŁECZKÓW POMIAROWYCH


 
Wykonujemy wzorcowanie wałeczków pomiarowych:

- do otworów
- do gwintów
- do kół zębatych

Kalibracja wałeczków pomiarowych obejmuje wyznaczenie:
- odchyłki średnicy wałeczków, parametr ten wyznaczany jest na podstawie pomiarów średnicy wałeczka w kilku jego przekrojach.
Sprawdzeniu podlegają również:
- graniastość wałeczków pomiarowych,
- prostoliniowość tworzących walca wałeczków.

Niepewność rozszerzona wyznaczenia odchyłki średnicy wałeczków o zakresie:
- (0,110 ÷ 3,200) mm wynosi 0,7 µm
- (3,200 ÷ 6,350) mm wynosi 0,8 µm
- (6,350 ÷ 13,000) mm wynosi 0,9 µm
- (13,000 ÷ 20,000) mm wynosi 1,1 µm
(Wartości przykładowe niepewności - pomiary z zastosowaniem długościomierza Abbego)

 


 

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Friday the 12th. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review