Wzorcowanie pierścieni wzorcowych


 

Wzorcowanie pierścieni wzorcowych gładkich wykonujemy z zastosowaniem długościomierza poziomego Abbego prod. CZJ typ ULM 02-600 o rozdzielczości 0,0001mm wyposażonego w system elektrostykowy przeznaczony do pomiarów średnic wewnętrznych pierścieni kontrolnych oraz wszelkiego rodzaju wzorców średnicy wewnętrznej, np wzorców ustawczych do średnicówek.

Kalibracja pierścienia polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego jego powierzchni pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem korozji, wytarć i rys,
- wykonaniu pomiarów jego średnic wewnętrznych w trzech równomiernie rozmieszczonych przekrojach poprzecznych na rożnych wysokościach sprawdzanego pierścienia.

Wyniki wzorcowania pierścienia przedstawione są w postaci wartości zmierzonych średnic wewnętrznych w poszczególnych przekrojach. Wyniki pomiarów wraz z niepewnością pomiaru (poziom ufności ok. 95%, k=2 - zgodnie z EA-4/02) podane są w dokumencie Świadectwo Wzorcowania.

 

 

Rozmieszczenie przekrojów, w których dokonywane są pomiary średnic w trakcie wzorcowania pierścienia.


 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review