Wzorcowanie siłomierzy, tensometrycznych czujników siły, kalibracja dynamometrów użytkowych - pomiar sił ściskających i rozciągających.Kalibracja siłomierzy

 

Wzorcowanie siłomierzy


Wykonujemy wzorcowanie siłomierzy do pomiaru sił rozciągających i ściskających o zakresie pomiarowym do 100kN.

W szczególności przeprowadzamy kalibrację analogowych i cyfrowych siłomierzy użytkowych, siłomierzy tensometrycznych oraz tensometrycznych przetworników siły - czujników siły wraz miernikami, siłomierzy pałąkowych i sprężynowych.

W tym siłomierzy:
- do pomiaru siły nacisku (Dial Tension Gages),
- do pomiaru siły zaciskowej,
- analogowych i cyfrowych do pomiaru naprężenia lin, drutów, przewodów oraz taśm, w tym urządzeń do pomiaru naprężeń nici i włókien (np. DXE-1000, SCHMIDT) oraz do pomiaru siły naciągu taśm (np. tensometryczny miernik naprężenia taśm TENSITRON STX-250-E),
- dynamometrów sprężynowych oraz wszelkich innych dynamometrów użytkowych,
- wag hakowych sprężynowych, ręcznych,
- siłomierzy do sprawdzania siły nacisku pomiarowego mikrometru,
oraz wielu innych przyrządów i urządzeń do pomiaru siły.

Wzorcowanie siłomierzy wykonujemy za pomocą stanowisk do odtwarzania sił ściskających i rozciągających wyposażonych w czujniki tensometryczne prod. ZEPWN.
Na przykład sprawdzanie siłomierzy o zakresie pomiarowym do 2,5 kN przeprowadzamy z wykorzystaniem kompletu wzorcowych tensometrycznych czujników siły oraz stanowiska pomiarowego MECMESIN 2500N.

Wzorcowanie siłomierza obejmuje wyznaczenie m.in.:
- błędów wskazań siłomierza w 5 punktach pomiarowych równych 20%, 40%, 60%, 80% i 100% wartości jego górnego zakresu pomiarowego,
- powtarzalności wskazań siłomierza w/w punktach,
- maksymalnego błędu zera.

Kalibracja jest wykonywana zgodnie z normą PN-EN ISO 7500-1.

 

axis imada mitutoyo sauter mecmesin lt lutron electronic tensitron schmidt sle quality engineering oetiker schleuniger/kmf messtechnik


 

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review