Laboratorium Wzorcujące - metody wzorcowania przyrządów pomiarowych, sposoby realizacji pomiarów, stosowane instrukcje i procedury kalibracji wyposażenia pomiarowego. Zestawienie możliwości pomiarowych oraz wyznaczanych parametrów wzorcowania laboratorium pomiarowego. Opis sprawdzanych cech przyrządów - Laboratorium Katowice, Śląsk. Laboratorium pomiarowe-wzorcujące

 

LABORATORIUM WZORCUJĄCE - metody pomiarów i kalibracji przyrządów


 

Metody stosowane w procesie kalibracji w Laboratorium Wzorcującym, przykładowe przyrządy:

 

DŁUGOŚĆ 6.01

Projektory - z poziomą i pionową osią optyczną - horizontal / vertical profile projector

Mikroskopy - uniwersalne, warsztatowe, wideo-mikroskopy, obserwacyjne ze wzorcem kreskowy

Suwmiarki, Wysokościomierze, Głębokościomierze - noniuszowe, czujnikowe i z odczytem cyfrowym, głębokościomierze i wysokościomierze suwmiarkowe

Mikrometry - do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych, analogowe i z odczytem cyfrowym, z powierzchniami płaskimi, sferycznymi, talerzykowe, z wymiennymi kowadełkami, mikromierze ostrzowe, szczękowe, do pomiaru kanałków

Sprawdziany tłoczkowe - do otworów, jednograniczne i dwugraniczne - strona przechodnia i nieprzechodnia, sprawdziany gładkie walcowe

Średnicówki - dwupunktowe czujnikowe, mikrometryczne składane, trójpunktowe oraz z wymiennymi głowicami pomiarowymi

Sita - sita kontrolne z tkaniny z drutu (siatka tkana), sita laboratoryjne z blachy perforowanej, analityczne prętowe

 

KĄT 6.02

Kątomierze - uniwersalne z cyfrowym i optycznym układem odczytowym oraz noniuszowe, elektroniczne, traserskie i specjalne

 

SIŁA 12.01

Siłomierze - do pomiaru sił ściskających i rozciągających, czujnikowe tensometryczne, dynamometry sprężynowe

 

MOMENT SIŁY 12.02

Klucze i wkrętaki dynamometryczne - klucze jednostronnego i dwustronnego działania, wkrętaki, testery momentu siły, przetworniki i czujniki momentu

 

 

Kalibrację przyrządów pomiarowych Laboratorium Wzorcujące MIKROTEST przeprowadza w oparciu o metody, które są zgodne z aktualnie obowiązującymi zasadami opisanymi w szeroko rozumianych krajowych i międzynarodowych dokumentach metrologicznych, w normach, w publikacjach i literaturze branżowej oraz wykorzystujących własne doświadczenie laboratoryjne.

 


 

start

 

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review