Wzorcowanie przymiarówPrzeprowadzamy wzorcowanie przymiarów, w tym:

przymiarów kreskowych:
- sztywnych, sztywnych końcowo-kreskowych, „liniałów” krańcowo-kreskowych,
- półsztywnych, giętkich, elastycznych,
- zwijanych, wstęgowych, wstęgowych z odczytem cyfrowym, ruletek (wzorcowanie miarek, miar zwijanych, metrówek),
- składanych,

przymiarów traserskich,

przymiarów geodezyjnych, przymiarów do niwelacji, łat niwelacyjnych,

przymiarów teleskopowych np. NEDO typ: mEssfix 3m

Wzorcowanie przymiaru polega na wyznaczeniu błędów wskazań podziałki lub podziałek przymiaru (np. 0,5 mm i 1 mm). Sprawdzanie przymiarów przeprowadzamy za pomocą stalowych wzorców kreskowych.

Wykonujemy również kalibrację przymiarów z podziałką calową.

 


 

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review