Wzorcowanie mikroskopów pomiarowych - uniwersalnych i warsztatowych małych MWM i dużych MWD, obserwacyjnych ze wzorcem kreskowym oraz wideo-mikroskopów maszyn pomiarowych z głowicą optyczną. Kalibracja mikroskopów

 

WZORCOWANIE MIKROSKOPÓW POMIAROWYCH


 
- Mikroskopy uniwersalne (200x100) mm,
- Mikroskopy warsztatowe duże MWD (150x50) mm i małe MWM (75x25) mm,
- Mikroskopy pomiarowe z kamerą – maszyny pomiarowe 2D z głowicą optyczną, wideomikroskopy z kamerą CCD,
- Mikroskopy obserwacyjne z wzorcem kreskowym,
oraz wszelkie inne mikroskopy o zakresie pomiarowym do 320mm

Wyposażenie dodatkowe do mikroskopów pomiarowych:
- Stół podziałowy optyczny,
- Stół pomiarowy obrotowy,
- Koniki kłowe przesuwne,
- Stół kłowy,
- Wymienne głowice, głowice z zarysami
- Obiektywy.

 

Wzorcowanie mikroskopu uniwersalnego / warsztatowego obejmuje m.in. sprawdzenie:

- Błędów wskazań mikroskopu przy pomiarach długości dla przesuwu wzdłużnego i poprzecznego - wyznaczenie błędów wskazań w równomiernie rozmieszczonych punktach całego zakresu pomiarowego przesuwu wzdłużnego i poprzecznego. Pomiary z zastosowaniem wzorców kreskowych szklanych 100mm, 200mm oraz 320mm - wzorce Carl Zeiss Jena,
- Błędów wskazań głowicy goniometrycznej - pomiary kąta w zakresie (0-360)º  w celu wyznaczenia błędów w całym zakresie pomiarowym głowicy goniometrycznej za pomocą płytek kątowych.
- wyznaczenie histerezy pomiarowej przesuwu X i Y (mikroskopy warsztatowe z głowicami mikrometrycznymi),
Dodatkowo wyznaczenie:
- odchyłki długości noniusza względem długości działki kątowej głowicy goniometrycznej,
- określenie parametrów mikroskopów odczytowych przesuwów X i Y (mikroskopy uniwersalne z optycznym układem odczytowym)

oraz sprawdzenie :

Sań (mikroskop uniwersalny) polegające na wyznaczeniu:
- odchyłki równoległości powierzchni górnej sań względem kierunku przesuwu wzdłużnego i poprzecznego,
- odchyłki prostoliniowości przesuwu wzdłużnego i poprzecznego sań w płaszczyźnie poziomej,
- odchyłki prostopadłości kierunku przesuwu poprzecznego sań względem kierunku przesuwu wzdłużnego,
Stołu pomiarowego polegające na wyznaczeniu:
- odchyłki płaskości powierzchni szyby stołu,
- równoległości i prostoliniowości przesuwów,
- błędów wskazań podziałki kątowej stołu pomiarowego obrotowego (mikroskopy warsztatowe duże)
Tubusu mikroskopu polegające na wyznaczeniu:
- odchyłki prostopadłości kierunku przesuwu pionowego tubusa wzg. powierzchni górnej sań / stołu pomiarowego
Głowicy goniometrycznej polegające na wyznaczeniu:
- odchyłki współosiowości środka krzyża względem jego osi obrotu,
- odchyłki prostopadłości ramion krzyża obserwowanego w okularze,
- odchyłki równoległości linii poziomej krzyża względem kierunku przesuwu wzdłużnego,
- błędu powiększenia obrazu w okularze,

Wzorcowanie mikroskopu wyposażonego we wzorzec kreskowy obejmuje m.in wyznaczenie błędów wskazań mikroskopu przy pomiarach długości dla wszystkich jego powiększeń z zastosowaniem wszystkich obiektywów.

 

Sposób postępowania przy wyznaczaniu błędów wskazań przesuwów mikroskopu:

Do wyznaczenia błędów wskazań stosujemy wzorce kreskowe szklane (0 ÷ 100) mm, (0 ÷ 200) mm lub (0 ÷ 300) mm. Pomiary wykonujemy w kilku równomiernie rozłożonych punktach pomiarowych sprawdzanego przesuwu.
Przykładowe punkty pomiarowe dla mikroskopu o zakresie (200 x 100) mm:
Dla przesuwu wzdłużnego mikroskopu X wynoszą:
5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 50 mm, 70 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 175 mm,  200 mm.
Dla przesuwu poprzecznego mikroskopu Y wynoszą:
5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 50 mm, 70 mm, 100 mm.

W celu wyznaczenia błędów wskazań mikroskopu należy:
1. Ustawić podziałkę kątową głowicy goniometrycznej mikroskopu na wskazanie zerowe,
2. Ustawić wzorzec kreskowy na stole pomiarowym tak, aby kreski podziałki wzorca były prostopadłe do kierunku sprawdzanego przesuwu,
3. Zamocować wzorzec kreskowy do stołu za pomocą specjalnych uchwytów,
4. Doprowadzić do pokrycia środkowej kreski w okularze obserwacyjnym mikroskopu z kreską wzorca kreskowego odpowiadającą watowaci „0”,
5. Odczytać wskazanie mikroskopu za pomocą mikroskopu odczytowego danego przesuwu lub wyzerować wskaźnik elektroniczny mikroskopu,
6. Przesunąć stół pomiarowy mikroskopu w kierunku wskazań wzrastających tak, aby doprowadzić do pokrycia środkowej kreski w okularze obserwacyjnym z kreską wzorca kreskowego odpowiadającą wartości pierwszego punktu pomiarowego,
7. Odczytać wskazanie mikroskopu za pomocą mikroskopu odczytowego danego przesuwu lub wskaźnika elektronicznego mikroskopu,
8. Wyznaczyć błąd wskazań mikroskopu jako różnicę wskazania mikroskopu i wartości poprawnej punktu pomiarowego wzorca kreskowego.
Błędem wskazań mikroskopu w danym punkcie pomiarowym danego przesuwu jest różnica między wartością średnią z trzech wskazań odczytanych za pomocą układu odczytowego mikroskopu a wartością poprawną wzorca w danym punkcie pomiarowym.

 

Niepewność pomiaru
W budżecie niepewności wyznaczenia błędów wskazań mikroskopu przy pomiarach długości uwzględniamy m.in niepewności związane z:
- rozrzutem wskazań mikroskopu - szacowanie typu A uwzględniające odchylenia standardowe z eksperymentalnych serii pomiarów przy zastosowaniu obiektywów o rożnych powiększeniach,
- ograniczoną rozdzielczością układu odczytowego mikroskopu,
- rzeczywistymi długościami poszczególnych odcinków pomiarowych wzorca kreskowego - punkty pomiarowe,
- różnicą temperaturowych współczynników rozszerzalności liniowej mikroskopu i wzorca kreskowego,
- różnicą temperatur mikroskopu i wzorca kreskowego,

Oszacowana przez nas niepewność pomiaru -wyznaczenia błędów wskazań mikroskopu, stanowi niepewność rozszerzoną przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności wynoszącym około 95%.

 

Masz problem ze stworzeniem instrukcji wzorcowania, instrukcji szacowania niepewności lub innego dokumentu, procedury związanej z pomiarami - skontaktuj się z nam - pomożemy Ci.


 

 

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review