Wzorcowanie sprawdzianów tłoczkowych jedno-granicznych i dwu-granicznych, pomiary tłoczków przechodnich i nieprzechodnich, kalibracja sprawdzianów do otworów. Legalizacja sprawdzianów walcowych pomiar średnicy walca tłoczka gładkiego.Pomiary sprawdzianów tłoczkowych

 

WZORCOWANIE SPRAWDZIANÓW TŁOCZKOWYCH


 
Sprawdzany do otworów:
- tłoczkowe jednograniczne
- tłoczkowe dwugraniczne -strona przechodnia i nieprzechodnia

Wzorcowanie sprawdzianów wykonujemy z zastosowaniem długościomierza poziomego ULM 02-600 produkcji Carl Zeiss Jena o działce elementarnej 0,0002 mm i zakresie pomiarowym 600 mm.

Kalibracja sprawdzianu tłoczkowego dwugranicznego, obejmuje wyznaczenie średnicy zewnętrznej strony przechodniej i nieprzechodniej tłoczka w postaci zakresu (Dmin ÷ Dmax) wymiarów, gdzie:
Dmin - zmierzona minimalna średnica tłoczka,
Dmax- zmierzona maksymalna średnica tłoczka.
W wynikach wzorcowania podajemy również wartość średnią średnicy Dsr otrzymaną ze wszystkich pomiarów we wszystkich przekrojach sprawdzianu tłoczkowego (walcowego).

Pomiary średnicy każdego tłoczka (walca) wykonujemy w trzech równomiernie rozłożonych, co 60º, przekrojach poziomych (α = 1, 2, 3) oraz trzech przekrojach pionowych (h = 1, 2, 3)

 

Niepewność rozszerzona (k=2, 95%) wyznaczenia średnicy tłoczków wynosi:
1,1 μm - dla Ø poniżej 1 mm
1,2 μm - dla Ø (1 ÷ 15) mm
1,4 μm - dla Ø (15 ÷ 30) mm
1,6 μm - dla Ø (30 ÷ 60) mm
1,8 μm - dla Ø (60 ÷ 100) mm

 

Znaczenie znaków w zapisie tolerowania
- sprawdzian tłoczkowy dwugraniczny 50H7

50   - wymiar nominalny średnicy sprawdzianu tłoczkowego,
H     - symbol rodzaju tolerancji
7     - klasa dokładności wykonania

 


 

 

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review