Wzorcowanie sit laboratoryjnych z blachy perforowanej i sprawdzanie sit kontrolnych z tkaniny z drutu i legalizacja analitycznych z siatki tkanej, zbożowych i legalizacja sit prętowych. Ocena zgodności wyników kalibracji z normą PN-ISO 3310-1:2000 i PN-ISO 3310-2:2000. Pomiary wielkości boków oczek sita.
Sprawdzanie sit

 

WZORCOWANIE SIT LABORATORYJNYCH
Wykonujemy wzorcowanie sit laboratoryjnych:

- z blachy perforowanej z oczkami kwadratowym i okrągłymi o wymiarze nominalnym boku oczka kwadratowego od 4 mm do 125 mm oraz o średnicy oczka okrągłego od 1 mm do 125 mm,
- z precyzyjnej siatki tkanej, z tkaniny z drutu o wymiarze boku oczka od 20 µm do 125 mm,
- z blachy cienkiej perforowanej elektrochemicznie o wymiarze oczka od 5 µm do 500 µm,
- sit prętowych,
- z oczkami wydłużonymi (sito zbożowe).

Przeprowadzamy sprawdzanie wszelkich innych rodzajów sit analitycznych, kontrolnych o wszystkich wymiarach obręczy (np. Ø 300 mm, Ø 400 mm).

 
Wzorcowanie sita z precyzyjne siatki tkanej obejmuje m.in.:
- ocenę jednolitości tkaniny sita,
- wyznaczenie wymiarów boków oczek sita w osi X i Y w postaci zakresu uzyskanych wyników dla danej osi np. (Wx min ÷  Wx max),
- wyznaczenie średniego wymiaru boku oczka sita w osi X oraz w osi Y,
- określenie największego znalezionego wymiaru oczka sita,
- określenie średniego wymiaru oczka sita, na podstawie pomiaru długości wzajemnie prostopadłych boków oczek sita za pomocą mikroskopu pomiarowego.

Wykonujemy ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami odpowiedniej normy – w przypadku sit z tkaniny z drutu: PN-ISO 3310-1:2000 pkt. 5.1 w zakresie średniego wymiaru oczka oraz największego dopuszczalnego wymiaru oczka.

 


Kalibracja sita z blachy perforowanej z oczkami kwadratowymi obejmuje m.in.:
- ocenę stanu blachy perforowanej,
- wyznaczenie wymiarów boków oczek sita w osi X i Y w postaci zakresu uzyskanych wyników dla danej osi np. (Wx min ÷  Wx max),
- wyznaczenie średniego wymiaru boku oczka sita w osi X oraz w osi Y,
- wyznaczenie najmniejszego (W min) oraz największego (W max) wymiaru boku oczka sita,
- wyznaczenie średniego wymiaru oczka sita, na podstawie pomiaru wybranych oczek, w których zmierzono długości wzajemnie prostopadłych boków – Wx i Wy.

Określenie zgodności z wymaganiami metrologicznymi ustalonymi w PN-ISO 3310-2:2000 pkt. 5.1 w zakresie odchyłek wymiarów poszczególnych oczek.


Każdy wynik podajemy wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru według wytycznych zawartych w dokumencie EA-4/02.

 


 

 

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review