Wzorcowanie kluczy dynamometrycznych sprawdzanie wkrętaków oraz kalibracja stanowiska z przetwornikami momentu siły, testerów do sprawdzania kluczy. Legalizacja Śląsk - narzędzia dynamometryczne, Laboratorium Wzorcujące Katowice. Wzorcowanie wkrętaków i kluczy

 

Wzorcowanie kluczy i wkrętaków dynamometrycznych


Wykonujemy kalibrację różnego rodzaju narzędzi dynamometrycznych, a w szczególności przeprowadzamy wzorcowanie kluczy dynamometrycznych i wkrętaków.

Narzędzia dynamometryczne ręczne które wzorcujemy to:
- klucze dynamometryczne jednostronnego i dwustronnego działania, typu I i II o zakresie pomiarowym do 1500 Nm,
- wkrętaki dynamometryczne,
oraz przetworniki momentu siły wraz z miernikami, stanowiska do wzorcowania kluczy, testerów momentu siły.

Wzorcowanie kluczy wykonujemy zgodnie z normą PN-EN ISO 6789 "Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek, Narzędzia dynamometryczne ręczne, Wymagania i metody badań dotyczące zgodności projektu, jakości wyrobu i procedury ponownego wzorcowania"

Kalibracja klucza, wkrętaka obejmuje wyznaczenie:
- wartości wzorcowanego momentu siły dla jednego kierunku działania narzędzia - moment prawy lub lewy lub też dla obydwu kierunków działania,
- błędów wskazań narzędzia w punktach równych 20%, 60% i 100% jego górnego zakresu pomiarowego (w każdym z tych punktów wykonujemy 5 pomiarów wzorcowanego momentu siły),
- powtarzalności wskazań klucza lub wkrętaka
Wyniki wzorcowania podajemy w % i Nm.

Wzorcowanie kluczy wykonujemy wg. podziału na grupy ze względu na wartość ich górnego zakresu pomiarowego:
- do 10Nm
- od 10Nm do 100Nm
- od 100Nm do 500Nm
- od 500Nm do 1000Nm
- od 1000Nm do 1500Nm
Podział na grupy wiąże się z koniecznością zastosowania w procesie kalibracji różnych przetworników momentu siły, co w efekcie daje różne wartości niepewności pomiaru.

W świadectwie wzorcowania podajemy zgodność z wymaganiami normy w postaci zapisu: "W wyniku wzorcowania stwierdzono, że narzędzie dynamometryczne spełnia wymagania metrologiczne ustalone w PN-EN ISO 6789 pkt. 5.1.5 w zakresie dopuszczalnego błędu wskazań"

Sprawdzanie kluczy dynamometrycznych wykonujemy z zastosowaniem stanowiska pomiarowego wyposażonego w miernik PRO-LOG (Norbar Torque Tools Ltd.) oraz przetworniki momentu siły prod. NORBAR typu ETS oraz typu CL22 prod. ZEPWN.

 

Podział narzędzi dynamometrycznych ręcznych których wzorcowanie wykonujemy:

TYP I - Narzędzia dynamometryczne wskazujące
Klasa A: klucz z trzpieniem giętym i skrętnym
Klasa B: klucz o sztywnej obudowie, z podziałką lub czujnikiem zegarowym,
lub wyświetlaczem
Klasa C: klucz o sztywnej obudowie z pomiarem elektronicznym
Klasa D: wkrętak z podziałką lub czujnikiem zegarowym, lub wyświetlaczem
Klasa E: wkrętak z pomiarem elektronicznym

TYP II - Narzędzia dynamometryczne nastawne
Klasa A: klucz nastawny z podziałką lub wyświetlaczem
Klasa B: klucz o stałym nastawieniu
Klasa C: klucz nastawny bez podziałki
Klasa D: wkrętak nastawny z podziałką lub wyświetlaczem
Klasa E: wkrętak o stałym nastawieniu
Klasa F: wkrętak nastawny bez podziałki
Klasa G: klucz nastawny z trzpieniem giętym, z podziałką

 

Dopuszczalne błędy wskazań narzędzi dynamometrycznych wg. ISO 6789:

typ I, klasa A     ±6%
typ I, klasa B     ±6% / ±4%    ( ≤ 10 Nm / > 10 Nm )
typ I, klasa C     ±6% / ±4%    ( ≤ 10 Nm / > 10 Nm )
typ I, klasa D     ±6%
typ I, klasa E      ±6% / ±4%    ( ≤ 10 Nm / > 10 Nm )

typ II, klasa A    ±6% / ±4%    ( ≤ 10 Nm / > 10 Nm )
typ II, klasa B    ±6% / ±4%    ( ≤ 10 Nm / > 10 Nm )
typ II, klasa C    ±6% / ±4%    ( ≤ 10 Nm / > 10 Nm )
typ II, klasa D    ±6%
typ II, klasa E    ±6%
typ II, klasa F    ±6%
typ II, klasa G    ±6%

 


 

 

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review