WZORCOWANIE SZCZELINOMIERZY


 
Wykonujemy wzorcowanie szczelinomierzy:

- listkowych (szczelinomierze płytkowe), np. MWSb o zakresie pomiarowym (0,5 ÷ 1,0) mm - 13, 17 lub 20 listków lub inne rodzaje o rożnych zakresach i długościach listków,
- klinowych w postaci klinów pomiarowych oraz szczelinomierzy klinowych płaskich,
- stożkowych (sprawdziany stożkowe z podziałką do otworów).

Kalibracja szczelinomierzy listkowych obejmuje:
- sprawdzenie i ocenę stanu powierzchni pomiarowych jego listków (korozja, zagniecenia, deformacje)
- wyznaczenie grubości poszczególnych listków szczelinomierza,

Sprawdzenie szczelinomierzy klinowych i stożkowych obejmuje wyznaczenie m.in.:
- odchyłek płaskości powierzchni pomiarowych klina lub prostoliniowości tworzącej stożka,
- błędów wskazań podziałki szczelinomierza klinowego / stożkowego

Wyniki wzorcowania szczelinomierza wyniki pomiarów prezentujemy w Świadectwie Wzorcowania.

 


 

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review