Wzorcowanie długościomierzyWykonujemy wzorcowanie długościomierzy Abbego, w tym:

długościomierzy poziomych
- z optycznym układem odczytowym wyposażonym we wzorce kreskowe szklane oraz mikroskopy odczytowe ze spiralą Archimedesa o wartości działki elementarnej 1µm lub 0,2µm,
- z cyfrowym układem odczytowym wyposażonym we wszelkiego rodzaju wskaźniki oraz liniały pomiarowe o rozdzielczości 1µm, 0,5µm, 0,2µm lub 0,1µm,
- oraz z układem projekcyjnym.

długościomierzy pionowych wyposażonych w optyczne, projekcyjne oraz elektronicznie układy odczytowe.

Przeprowadzamy również kalibrację wszelkiego rodzaju wyposażenia dodatkowego do długościomierzy, np. stołów kłowych, dodatkowych stolików pomiarowych itp.

 

Wzorcowanie długościomierza poziomego obejmuje m.in. wyznaczenie:
- odchyłek płaskości powierzchni pomiarowych płaskich oraz krawędziowych końcówek/nasadek pomiarowych z określeniem kierunku ich odchyłki od płaskości - wklęsłość, wypukłość,
- ocenę stanu powierzchni sferycznych nasadek pomiarowych,
- odchyłek płaskości stolików pomiarowych (np. uniwersalnego pochylnego, elektrostatycznego, pływającego),
- odchyłki płaskości powierzchni łoża długościomierza,
- odchyłki prostoliniowości przesuwu trzpienia pomiarowego głowicy w płaszczyźnie pionowej i poziomej,
- siły nacisku trzpienia pomiarowego dla wszystkich dostępnych obciążeń,
- sprawdzenie pokrycia krańcowych kresek podziałki noniusza dziesiętnego z kreskami wzorca kreskowego,
- błędów wskazań mikroskopu odczytowego oraz różnicy wskazań przy naprowadzaniu spirali z przeciwnych kierunków, 
- błędów wskazań długościomierza przy pomiarach zewnętrznych z zastosowaniem sferycznych nasadek i wewnętrznych przy wykorzystaniu np. szczęk pomiarowych,
- sprawdzenie rozrzutu wskazań długościomierza.

Wzorcowanie każdego długościomierza jest poprzedzone jego oględzinami wraz ze sprawdzeniem i oceną jego stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia niesprawności długościomierza, nasz serwis jest w stanie doprowadzić urządzenie do pełniej sprawności.


Kalibrację długościomierzy wykonujemy u Klienta, w miejscu ich użytkowania.


 

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review