Wzorcowanie średnicówek dwupunktowych czujnikowych kalibracja średnicówek mikrometrycznych i trójpunktowych. Sprawdzanie pierścieni i wzorców nastawczych.
Wzorcowanie średnicówek czujnikowych

 

WZORCOWANIE ŚREDNICÓWEK


 
Średnicówki dwupunktowe:

- średnicówki czujnikowe z odczytem cyfrowym i analogowym (np. MDAh) oraz średnicówki z wymiennymi głowicami,
- mikrometryczne oraz średnicówki składane wraz z przedłużaczami - komplety.

Średnicówki trójpunktowe:

- mikrometryczne analogowe i cyfrowe oraz komplety średnicówek z wymiennymi głowicami,
- czujnikowe.
Kalibrację średnicówek trójpunktowy wykonujemy w zakresie do 100 mm.

Przeprowadzamy również wzorcowanie pierścieni wzorcowych (wzorców nastawczych) do średnicówek.

 

Wzorcowanie średnicówki czujnikowej dwupunktowej obejmuje m.in:

- wyznaczenie błędów wskazań średnicówki w kilku/kilkunastu równomiernie rozłożonych punktach pomiarowych w całym zakresie pomiarowym jej głowicy,
oraz wzorcowanie czujnika zegarowego średnicówki, polegające na wyznaczeniu m.in.:
- błędów wskazań czujnika w całym jego zakresie pomiarowym (około 20 punktów pomiarowych),
- histerezy pomiarowej czujnika,
- zakresu rozrzutu wskazań czujnika,
- zmiany wskazań czujnika wywołanych naciskiem bocznym,
- siły nacisku pomiarowego czujnika,
- histerezy siły nacisku pomiarowego czujnika.

 

Do kalibracji średnicówek czujnikowych stosujemy:
1. Płytki wzorcowe o zakresie pomiarowym (0,5 ÷ 100) mm,
2. Mikroskop pomiarowy o rozdzielczości 0,001 mm z zastosowaniem specjalnego wyposażenia do wzorcowania średnicówek,
3. Stanowisko do wzorcowania czujników zegarowych i z odczytem cyfrowym o rozdzielczości 0,001 mm,
4. Stanowisko do sprawdzania siły nacisku pomiarowego,
5. Granitową płytę pomiarową.

 

Wszystkie wyniki wzorcowania średnicówek podajemy wraz oszacowaną niepewnością pomiaru (współczynnik rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności ok. 95%).

 


 

 

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review