Wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta w laboratorium oraz pomiary geometrii powierzchni płyt traserskich oraz liniałów krawędziowych i powierzchniowych. Kalibracja długościomierzy i wysokościomierzy oraz wzorców kontrolnych długości i kąta, pierścieni wzorcowych i sprawdzianów tłoczkowy. Sprawdzanie średnicówek oraz poziomic i pochyłomierzy jak i kątowników i kątomierzy. Pomiary geometryczne część maszyn i narzędzi pomiarowych. Legalizacja czujników zegarowych i przymiarów oraz projektorów i mikroskopów jak i suwmiarek, mikrometrów oraz sit laboratoryjnych. Świadectwo wzorcowania grubościomierzy i głębokościomierzy oraz głowic mikrometrycznych i grindometrów.Sprawdzanie suwmiarek i mikrometrów

 

WZORCOWANIE - Laboratorium Wielkości Geometrycznych - Długość, Kąt i Geometria Powierzchni


 

Laboratorium wykonuje kalibrację wzorców i przyrządów do pomiarów długości i kąta. Wykonuje również pomiary geometryczne powierzchni oraz pomiary geometryczne wszelkiego rodzaju rodzaju detali, podzespołów i części maszyn itp. Dokumentem potwierdzającym wykonanie kalibracji jest Świadectwo Wzorcowania, które zawiera wyniki wraz z podaną niepewnością i spójnością pomiarową.
Sprawdzanie przyrządów wykonujemy w siedzibie Laboratorium Wzorcującego MIKROTEST, oraz poza siedzibą, w miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego.

Gwarantujemy krótkie terminy realizacji usług oraz atrakcyjne ceny wzorcowania.

cennik w formacie PDF

 

Laboratorium wykonuje wzorcowanie:

Wzorców długości, kąta i geometrii powierzchni oraz wszelkiego rodzaju przyrządów pomiarowych:

Czujników optycznych, mechanicznych i elektrycznych:

Czujników zegarowych zębatych,
Czujników cyfrowych, elektronicznych do pomiaru długości,
Czujników dźwigniowo-zębatych, tj. diatestów, czujników z uchylnym trzpieniem,
Czujników indukcyjnych, pojemnościowych, inkrementalnych,
Czujników optyczno-stykowych, optyczno-mechanicznych,
Czujników optycznych - optimetrów ±100µm i ultraoptimetrów ±20µm,
Czujników sprężynowych, tj. mikrokatorów,
Czujników dźwigniowych, tj. minimetrów, milimetrów,
Czujników współrzędnościowych 3D, czujników centrujących,
Czujników calowych,

Ekstensometrów - przyrządów do pomiaru wydłużeń,

Foli wzorcowych tj. foliowych wzorców grubości, foli kalibracyjnych,

Głębokościomierzy:

Głębokościomierzy suwmiarkowych, mikrometrycznych i czujnikowych

Głowic mikrometrycznych:

Głowic mikrometrycznych analogowych i cyfrowych

Grindometrów, tj. przyrządów do oceny stopnia roztarcia składników,

Grubościomierzy:

Grubościomierzy czujnikowych, mikrometrycznych i ultradźwiękowych,

Kątomierzy:

Kątomierzy uniwersalnych, budowlanych i specjalnych,

Kątowników krawędziowych, powierzchniowych i walcowych:

Kątowników powierzchniowych ze stopką, powierzchniowych z grubym ramieniem, powierzchniowych płaskich,
Kątowników krawędziowych pełnych, krawędziowych z grubym ramieniem, krawędziowych płaskich,
Kątowników walcowych,
Kątowników granitowych,

Kubków wypływowych Forda, Frikmar, Zahn, Erichsen, Gs (lepkościomierzy)

Kulek pomiarowych,

Laserowych przyrządów do pomiaru długości, tj. dalmierzy laserowych

Liniałów krawędziowych, powierzchniowych, sinusowych:

Liniałów jednokrawędziowych i trójkrawędziowych,
Liniałów powierzchniowych pełnych, płaskorównoległych, wkładek płasko-równoległych,
Liniałów powierzchniowych użebrowanych, prostokątnych, trójkątnych oraz dwuteowych,
Liniałów sinusowych – sinuśnica,

Lup pomiarowych z podziałką liniową, kątową oraz promieniową - wzorcowanie wzorców kreskowych lup

Łat geodezyjnych, niwelacyjnych i mierniczych,

Czujników do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych:

Macek do pomiarów wewnętrznych i pomiarów zewnętrznych,

Mikrometrów, przyrządów mikrometrycznych, mikromierzy:
- do pomiarów zewnętrznych

Mikrometrów z płaskimi powierzchniami pomiarowymi,
Mikrometrów z wymiennymi kowadełkami,
Mikrometrów do pomiarów grubości blach, od pomiarów grubości ścianek rur (mikrometrów z powierzchniami sferycznymi), do pomiarów grubości zębów i podziałki przyporu kół zębatych (mikrometrów talerzykowych),
Mikrometrów z czujnikiem do sprawdzania odchyłek, tj. transametrów, passametrów,
Mikrometrów do pomiarów grubości drutu, do pomiarów średnicy podziałowej gwintów (mikrometrów do gwintów), do narzędzi trójostrzowych, pięcioostrzowych i siedmioostrzowych (np. gwintowniki),
Mikrometrów ze zmniejszonymi powierzchniami pomiarowymi do pomiaru wąskich wycięć,

- do pomiarów wewnętrznych

Mikrometrów szczękowych,
Mikrometrów do pomiarów szerokości rowków,

Passametrów, Pasametrów, Transametrów tj. mikrometrów czujnikowych do sprawdzania odchyłek,

Pierścieni wzorcowych tj. pierścieni kontrolnych, sprawdzianów pierścieniowych gładkich, wzorców średnicy wewnętrznej, pierścieni ustawczych,

Płytek interferencyjnych:

Płaskich płytek interferencyjnych,
Płaskorównoległych płytek interferencyjnych - PRP I, PRP II, PRP III,

Płyt pomiarowych:

Płyt pomiarowych, traserskich - żeliwnych (użebrowanych) i granitowych (pełnych),
Płyt pomiarowych ze statywem tj. z podstawą czujnikową,

Płytek wzorcowych,

Poziomic, poziomnic i pochyłomierzy:

Poziomic liniałowych, maszynowych, ramowych, budowlanych, z laserem, elektronicznych i cyfrowych,
Poziomic optycznych kątowych,
Poziomic koincydencyjnych,
Pochyłomierzy elektronicznych,

Pryzm traserskich, magnetycznych, kabłąkowych, granitowych oraz precyzyjnych kątowych,

Przedłużaczy do średnicówek mikrometrycznych, do mikrometrów oraz do czujnikowych średnicówek dwupunktowych,

Przyborów pomocniczych do płytek wzorcowych: m.in. wkładek płaskorównoległych, wkładek płaskowalcowych, wkładek krawędziowych, liniałów krawędziowych,

Przymiarów kreskowych:

Przymiarów sztywnych, półsztywnych i składanych,
Przymiarów zwijanych, wstęgowych,
Przymiarów do pomiaru średnicy i obwodu,

Przyrządów do sprawdzania, wzorcowania, kalibracji:

Przyrządów do wzorcowania kątowników,
Przyrządów do pomiaru narzędzi skrawających tj. projektorów pomiarowych,
Przyrządów do wzorcowania ekstensometrów - przyrządów z głowicą mikrometryczną,
Przyrządów, stanowisk do wzorcowania czujników, przyrządów z głowicą mikrometryczną, Przyrządów kontrolnych do czujników i diatestów,
Przyrządów kłowych,

Sit laboratoryjnych, sit analitycznych, sit kontrolnych:

Sit laboratoryjnych z precyzyjnej siatki tkanej,
Sit laboratoryjnych z blachy perforowanej z oczkami kwadratowym, okrągłymi i z wydłużonymi (zbożowe),
Sit laboratoryjnych prętowych,

Spoinomierzy uniwersalnych, wielofunkcyjnych, precyzyjnych, noniuszowych i cyfrowych,

Sprawdzianów do otworów i wałków - jednogranicznych i dwugranicznych:
- sprawdzianów do otworów:

Sprawdzianów tłoczkowych walcowych,
Sprawdzianów tłoczkowych kulistych - kulowych,
Sprawdzianów łopatkowych,
Sprawdzianów klinowych do otworów, klinów pomiarowych,
Sprawdzianów stożkowych do otworów,

-sprawdzianów do wałków:

Sprawdzianów pierścieniowych,
Sprawdzianów szczękowych, szczękowych nastawnych,

Suwmiarek, przyrządów suwmiarkowych:

Suwmiarek noniuszowych, cyfrowych, czujnikowych i specjalnych,

Szczelinomierzy listkowych, płytkowych,

Średnicówek mikrometrycznych, czujnikowych – dwupunktowych, trójpunktowych:

Średnicówek - mikrometrów szczękowych do pomiarów wewnętrznych,
Średnicówek czujnikowych dwupunktowych, dwustykowych z wymiennymi głowicami i przedłużaczami,
Średnicówek mikrometrycznych dwupunktowych, dwustykowych - stałych i składanych, z przedłużaczami,
Średnicówek mikrometrycznych trójpunktowych, trójstykowych,

Ultradźwiękowych mierników grubości, grubościomierzy ultradźwiękowych,
Ultradźwiękowych przyrządów do pomiaru grubości powłok - pomiary grubości powłoki (np. lakierniczych) na podłożu ferromagnetycznym i nieferromagnetycznym tj. mierników grubości lakieru,

Uniwersalnych wzorców kontrolnych do sprawdzania suwmiarek i wysokościomierzy,
Uniwersalnych wzorców nastawczych,

Wałeczków pomiarowych, wzorcowych, wałków kontrolnych:

Wałeczków pomiarowych do gwintów, do kół zębatych, do otworów,

Wzorców łuków kołowych wklęsłych i wypukłych,

Wzorców kreskowych szklanych tj. wzorców z podziałką liniową oraz z podziałką kątową, promieniową,
Wzorców kreskowych do lup pomiarowych,

Wzorców nastawczych do mikrometrów,

Wzorców schodkowych,

 

Optycznych i złożonych przyrządów pomiarowych:

Mikroskopów pomiarowych

Mikroskopów uniwersalnych,
Mikroskopów warsztatowych dużych MWD i małych MWM,
Mikroskopów pomiarowych z kamerą tj. wideomikroskopów (videomikroskop, wideo-mikroskop),
Maszyn pomiarowych z kamerą tj. optycznych maszyn pomiarowych 2D,
Mikroskopów do kontroli obwodów drukowanych,
Mikroskopów obserwacyjnych,

Projektorów pomiarowych

Projektorów pomiarowych - Profile Projector (vertical, horizontal)
Optycznych przyrządów do pomiaru i do ustawiania narzędzi skrawających tj. projektorów do sprawdzania narzędzi skrawających,
Maszyn pomiarowych 2D,

Długościomierzy (Abbego)

Długościomierzy poziomych i pionowych,
Maszyn pomiarowych 1D,

Wysokościomierzy

Wysokościomierzy elektronicznych oraz suwmiarkowych (noniuszowych i cyfrowych),

 

Pomiary długosci i kąta

Wykonujemy również pomiary długości i kąta wszelkiego rodzaju części maszyn, detali, podzespołów i sprawdzianów:

  • Pomiary długości do 500mm, które wykonujemy za pomocą długościomierza poziomego Abbego - pomiary 1D,

  • Pomiary długości do 200mm w układzie współrzędnych prostokątnych XY, które wykonujemy za pomocą mikroskopu pomiarowego - pomiary 2D,

  • Pomiary kąta, promienia zaokrąglenia, płaskości, prostoliniowości, równoległości, prostopadłości, współosiowości, bicia promieniowego i osiowego.

 

Wzorcowanie przyrządów i legalizacja

 

 

 

 


 

start

 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologiiNaprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review