Wzorcowanie przyrządów do pomiarów momentu siły, między innymi kluczy dynamometrycznych i wkrętaków oraz głowic i momentomierzy, tj. przetworników momentu siły. Sprawdzanie maszyn wytrzymałościowych i siłomierzy oraz stanowisk do sprawdzania kluczy i wkrętaków. Kalibracja twardościomierzy oraz pomiary twardości, legalizacja ekstensometrów oraz maszyn pomiarowych. Wzorcowanie narzędzi do pomiarów mechanicznych, momentu siły oraz twardości
Kalibracja maszyn, sprawdzanie narzędzi

 

WZORCOWANIE - Laboratorium Wielkości Mechanicznych - Siła i Moment Siły


 

 

Laboratorium prowadzi usługi w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiarów siły, momentu siły oraz twardości. Dokumentem prezentującym wynik przeprowadzonej kalibracji jest Świadectwo Wzorcowania, które zwiera oszacowaną niepewność pomiaru oraz określa spójność pomiarową.
Wzorcowanie wykonujemy w siedzibie Laboratorium Wzorcującego MIKROTEST, jak również u Klienta w miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego.

 

W w/w dziedzinie laboratorium realizuje wzorcowanie:

 

Siłomierzy do pomiaru sił ściskających i rozciągających      - opis kalibracji siłomierzy
(czujniki tensometryczne, siłomierze użytkowe, ręczne, sprężynowe, przetworniki siły)

- górny zakres siły do 10 N
  jeden kierunek działania siły, ściskanie lub rozciąganie: 90zł
  dwa kierunki działania siły, ściskanie i rozciąganie: 110zł
- górny zakres siły od 10 N do 100 N
  jeden kierunek: 100zł
  dwa kierunki: 130zł
- górny zakres siły od 100 N do 200 N
  jeden kierunek: 130zł
  dwa kierunki: 180zł
- górny zakres siły od 200 N do 1000 N
  jeden kierunek: 150zł
  dwa kierunki: 220zł,
- górny zakres siły od 1 kN do 3 kN
  jeden kierunek: 170zł
  dwa kierunki: 250zł,
- górny zakres siły od 3 kN do 10 kN: wg. kalkulacji indywidualnej,
- górny zakres siły od 10 kN do 100 kN: wg. kalkulacji indywidualnej.

Wzorcowanie siłomierzy realizujemy zgodnie z normą PN-EN ISO 7500-1 wydanie: grudzień 2005.
(kalibrację siłomierzy do 3kN możemy wykonać u Klienta - w miejscu użytkowania przyrządu)

 

NARZĘDZI DYNAMOMETRYCZNYCH RĘCZNYCH      - opis wzorcowania kluczy
Kluczy dynamometrycznych
jednostronnego i dwustronnego działania

- górny zakres momentu siły do 10 Nm
  jeden kierunek działania klucza, moment prawy lub lewy: 80zł
  dwa kierunki działania, moment prawy i lewy: 110zł
- górny zakres momentu siły od 10 Nm do 100 Nm
  jeden kierunek: 90zł
  dwa kierunki: 120zł
- górny zakres momentu siły od 100 Nm do 500 Nm
  jeden kierunek: 100zł
  dwa kierunki: 140zł
- górny zakres momentu siły od 500 Nm do 1000 Nm
  jeden kierunek: 120zł
  dwa kierunki: 170zł,
- górny zakres momentu siły od 1000 Nm do 1500 Nm: wg. kalkulacji indywidualnej.

Wzorcowanie ręcznych narzędzi dynamometrycznych realizujemy zgodnie z normą PN-EN ISO 6789 wydanie: kwiecień 2009.

Wkrętaków dynamometrycznych - patrz wyżej

 

Przetworników momentu siły, momentomierzy,
Stanowisk do wzorcowania kluczy / wkrętaków dynamometrycznych,

Maszyn wytrzymałościowych do prób statycznych – uniwersalne, zrywarki – do sił rozciągających i ściskających, pras

Twardościomierzy Brinella, Vickersa i Rockwella.

 

Oferujemy krótkie terminy realizacji usług oraz konkurencyjne ceny.

 

 

 

 

Sprawdzanie siłomierzy i maszyn

 


 

start

 

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologiiNaprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review