Kalibracja mierników napięcia, prądu i rezystancji, sprawdzanie przyrządów analogowych i cyfrowych do pomiarów elektrycznych – multimetrów, woltomierzy amperomierzy, omomierzy. Wzorcowanie przyrządów i aparatury kontrolno-pomiarowej, legalizacja wyposażenia pomiarowego i sprzętu środków metrologicznych w laboratorium wzorcującym.
Wzorcowanie aparatury kontrolno-pomiarowej

 

Laboratorium Wzorcujące "MIKROTEST"

WZORCOWANIE - Laboratorium Wielkości Elektrycznych - Prąd, Napięcie i Rezystancja


 

Laboratorium realizuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów elektrycznych. Potwierdzeniem wykonania kalibracji, zwierającym wyniki wraz oszacowaną niepewnością pomiaru oraz spójnością pomiarową jest Świadectwo Wzorcowania.
Wzorcowanie wykonujemy w Laboratorium Wzorcującym MIKROTEST, jak również w miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego.

 

Oferujemy wzorcowanie:

Woltomierzy, mierników napięcia analogowych i cyfrowych, AC – napięcie przemienne, DC – napięcie stałe

Amperomierzy, mierników prądu analogowych i cyfrowych, AC – prąd przemienny, DC – prąd stały,

Omomierzy, mierników rezystancji analogowych i cyfrowych (DC),

Multimetrów (prąd, napięcie – AC, DC; rezystancja DC),

Zasilaczy (napięcie, prąd)

 

Zapewniamy krótkie terminy realizacji usług, oraz konkurencyjne ceny.

 

Kalibracja urządzeń pomiarowych


 

start

 

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologiiNaprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review