Świadectwo wzorcowania z wynikiem pomiarów oraz spójnością pomiarową, szacowanie niepewności pomiaru i ocena zgodności normą. Świadectwo kalibracji średnicówki, pierścienia i sita kontrolnego lub laboratoryjnego oraz suwmiarki i mikrometru jak i kątownika. Legalizacja czujników zegarowych i wysokościomierzy, video mikroskopów i projektorów oraz płyt pomiarowych. Świadectwo wzorcowania maszyny pomiarowej z kamera 2D i długościomierza oraz grubościomierza ultradźwiękowego, sprawdzenia kątomierza oraz liniałów powierzchniowych i krawędziowych oraz miernika grubości powłok lakieru. Certyfikat i świadectwo legalizacji poziomic budowlanych i przymiarów, sprawdzianów tłoczkowych i pierścieniowych oraz wałeczków pomiarowych. Dokument kalibracji lup pomiarowych oraz pomiarów geometrii i długości, kąta i płytek interferencyjnych.Świadectwo wzorcowania i sprawdzenia

 

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA - przykładowe wzory dokumentu


 

Dokumentem, który potwierdza wykonanie pomiarów jest Świadectwo Wzorcowania, zawiera ono wyniki przeprowadzonej kalibracji (najczęściej podane w tabeli) wraz z niepewnością i spójnością pomiarową. Świadectwo za pomocą nazwy i numeru Instrukcji Wzorcowania określa według jakiej metody wykonano wzorcowanie przyrządu. Na świadectwie podane są również warunki środowiskowe (najczęściej temperatura i wilgotność) w jakich wykonano pomiary.

Oszacowanie niepewności pomiaru jest niezbędnym i nierozłącznym elementem każdego procesu wzorcowania. W naszym laboratorium niepewność jest obliczana i wyrażana zgodnie z dokumentem EA-4/02 "Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu” i stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

 

Uwaga! Prosimy nie mylić:

- kalibracji, tj. wzorcowania przyrządu z legalizacją przyrządu,
- świadectwa wzorcowania ze świadectwem pomiaru,
- świadectwa wzorcowania ze świadectwem sprawdzenia,

 

Przykładowe świadectwo wzorcowania sita laboratoryjnego wraz oceną zgodności z wymaganiami odpowiedniej normy:

Świadectwo wzorcowania, pomiaru Świadectwo sprawdzenia i legalizacji

 

 

 

Świadectwo kalibracji przyrządu


 

start

 

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologiiNaprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review