Wzorcowanie suwmiarek noniuszowych, czujnikowych i z odczytem cyfrowym. Kalibracja przyrządów suwmiarkowych, sprawdzanie i legalizacja suwmiarek elektronicznych.Wzorcowanie suwmiarek

 

WZORCOWANIE SUWMIAREK


 
Wykonujemy wzorcowanie suwmiarek o zakresie pomiarowym do 2000mm, w tym suwmiarek:
- noniuszowych o działce elementarnej 0,02mm, 0,05mm, 0,1mm,
- z odczytem cyfrowym 0,01mm,
- suwmiarek czujnikowych.

Przeprowadzamy również sprawdzanie suwmiarek:
- modułowych,
- Schultza,
- traserskich w kształcie „T”,
- do pomiaru wewnętrznych wymiarów rowków wpustowych,
- do kanałów wewnętrznych,
- z długimi szczękami
oraz suwmiarek wyposażonych w cyrkiel traserski.

Wzorcowanie suwmiarki obejmuje:
- wyznaczenie błędów wskazań suwmiarki przy pomiarach zewnętrznych, wewnętrznych oraz przy pomiarach głębokości,
oraz sprawdzenie:
- odchyłek płaskości powierzchni pomiarowych szczęk płaskich do pomiarów zewnętrznych oraz wsuwki głębokościomierza,
- odchyłek prostoliniowości szczęk krawędziowych do pomiarów wewnętrznych / zewnętrznych oraz tworzących walcowych szczęk do pomiarów wewnętrznych,
- odchyłek równoległości powierzchni pomiarowych szczęk suwmiarki, 

Do wzorcowania suwmiarek stosujemy:
1. Płytki wzorcowe o zakresie pomiarowym (0,5 ÷ 100) mm i (125 ÷ 500) mm,
2. Płytki wzorcowe o zakresie pomiarowym (0,991 ÷ 1,009) mm,
3. Mikrometr zewnętrzny z odczytem cyfrowym o rozdzielczości 1μm z płaskimi powierzchniami pomiarowymi,
4. Wkładki płaskorównoległe oraz uchwyt do płytek wzorcowych,
5. Liniał krawędziowy,
6. Płaską płytkę interferencyjna,
7. Granitową płytę pomiarową,
8. Lupę -szkło powiększające.

Zastosowanie poszczególnych przyrządów i wzorców w procesie kalibracji suwmiarki (zgodnie z zapisami naszej Instrukcji Wzorcowania Suwmiarek):
- płaskości powierzchni pomiarowych suwmiarki sprawdzamy za pomocą liniału krawędziowego i płytek wzorcowych o zakresie pomiarowym (0,991 ÷ 1,009) mm oraz płaskiej płytki interferencyjnej,
- prostoliniowość krawędzi oraz tworzących walcowych szczęk suwmiarki sprawdzamy za pomocą płytki wzorcowej o długości nominalnej powyżej 15 mm jeżeli długość sprawdzanej szczęki nie przekracza 35 mm. W przypadku, gdy sprawdzana powierzchnia jest większa, należy zastosować wkładkę płaskorównoległą.
- błędy wskazań suwmiarki przy pomiarach zewnętrznych szczękami płaskimi, płaskowalcowymi, płaskokrawędziowymi i szczękami krawędziowymi wyznaczamy za pomocą płytek wzorcowych o zakresie pomiarowym (0,5 ÷ 100) mm i (125 ÷ 500) mm dokonując ich pomiaru wzorcowaną suwmiarką. Pomiary wykonujemy w kilku równomiernie rozłożonych punktach pomiarowych w całym zakresie pomiarowym wzorcowanej suwmiarki. Dla uzyskania wyżej wymienionych punktów pomiarowych, składamy odpowiednie stosy płytek wzorcowych. W celu sprawdzenia noniusza suwmiarki, wartości punktów pomiarowych powinny być również równomiernie rozłożone w całym zakresie pomiarowym noniusza sprawdzanej suwmiarki i powinny stanowić krotność wielkości działki elementarnej suwmiarki,
- błędy wskazań suwmiarki przy pomiarach wewnętrznych szczękami krawędziowymi i szczękami płaskowalcowymi wyznaczamy za pomocą płytek wzorcowych i wkładek płaskorównoległych zamocowanych w uchwycie do płytek wzorcowych. Błędy wskazań suwmiarki wyznaczamy dokonując pomiaru wzorcowaną suwmiarką rozstawienia powierzchni pomiarowych wkładek płaskorównoległych,
- błędy wskazań suwmiarki przy pomiarach głębokości sprawdzamy za pomocą płytek wzorcowych i granitowej płyty pomiarowej, mierząc ustawione na płycie pomiarowej dwie płytki wzorcowe lub dwa stosy płytek o tych samych długościach. Pierwszy pomiar należy wykonać bezpośrednio na płycie pomiarowej dokonując sprawdzenia wskazania zerowego, kolejne w wybranych punktach z zakresu pomiarowego suwmiarki.

Niepewność pomiaru (zgodnie z zapisami naszej Instrukcji Szacowania Niepewności)
W budżecie niepewności pomiaru - wyznaczenia błędów wskazań suwmiarki uwzględniamy niepewności związane m.in. z:
- rozrzutem wskazań suwmiarki w danym punkcie pomiarowym (szacowanie typu A),
- rzeczywistą długością zastosowanego stosu płytek wzorcowych,
- średnim temperaturowym współczynnikiem rozszerzalności suwmiarki i płytek wzorcowych,
- różnicą temperatur suwmiarki i płytek wzorcowych,
- poprawką ze względu na ograniczoną rozdzielczość suwmiarki,
- poprawką ze względu na oddziaływania mechaniczne - nacisk pomiarowy, brak spełnienia postulatu Abbego,
- poprawką ze względu na odchyłki od płaskości i równoległości płaszczyzn pomiarowych.

Niepewność pomiaru określamy zgodnie z dokumentem EA-4/02. Oszacowana i podana przez nas wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

W ramach wzorcowania przyrządów suwmiarowych wykonujemy likwidację drobnych ubić, zadr i wypływek poprzez docieranie powierzchni pomiarowych przyrządu.

 

Pomagamy w tworzeniu instrukcji wzorcowań, procedur szacowania niepewności itp. Skontaktuj się z nam - pomożemy, doradzimy ...


 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review